Dynamit AG Bydgoszcz
Exploseum DAG Fabrik Bromberg Bydgoszcz
Foto Galeria
- Kasa Biletowa
- Tunel Techniczny
- Budynek Przygotowania Produkcji DAG Bydgoszcz
- Budynek Nitracji Gliceryny DAG Bydgoszcz
- Budynek Denitracji Kwasów DAG Bydgoszcz
- Budynek Plukania Kwasow DAG Bydgoszcz
- Budynek Zelatynizacji DAG Bydgoszcz
- Pozostałe budynki przy trasie zwiedzania