Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Park Krajobrazowy Dolina Baryczy


Pokaż Miejsca na większej mapielokalizacja
Park Krajobrazowy Dolina Baryczy widok od strony Trzebicka
Foto Galeria

Park Krajobrazowy Dolina Baryczy – park krajobrazowy w województwie dolnośląskim i wielkopolskim, położony między Żmigrodem i Odolanowem.

Powierzchnia parku wynosi 87 040 ha (część dolnośląska 70 040 ha, część wielkopolska 17 000 ha). Powołany 3 czerwca 1996 roku. Obejmuje swoim zasięgiem 3 typy siedlisk: stawy rybne, podmokłe łąki i lasy. Europejska Ostoja Ptaków. Obszar Parku objęty jest konwencją ochrony środowisk wodnych z Ramsar.

Spotkamy tu:


Rośliny

    * bobrek trójlistkowy
    * bukwica zwyczajna
    * chaber ostrołuskowy
    * goździk pyszny
    * grążel żółty
    * grzybień biały
    * grzybieńczyk wodny
    * koniopłoch łąkowy
    * kozłek dwupienny
    * kruszczyk błotny
    * pełnik europejski
    * starzec kędzierzawy
    * storczyk szerokolistny
    * trzcina pospolita
    * wawrzynek wilczełyko
    * liczne gatunki trzęślic, turzyc

Zwierzęta

    * perkozowate
    * kormoran
    * liczne kaczkowate, łabędź krzykliwy
    * bąk, czapla biała, bocian czarny
    * czajka, rycyk, kszyk, kulik wielki, batalion, siewkowate, krwawodziób
    * derkacz, kokoszka wodna, łyska, wodnik
    * błotniaki, bielik, myszołów, rybołów, kanie
    * rybitwy, mewa śmieszka
    * zimorodek
    * remiz
    * dzierzby
    * czerwonak (flaming)
    * pelikan różowy
    * warzęcha

Ÿród³o;http://pl.wikipedia.org/wiki/Park_Krajobrazowy_Dolina_Baryczy
Park Krajobrazowy Dolina Baryczy

Stawy Milickie