Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia

Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia
Foto Galeria

KOPALNIA SOLI BOCHNIA - INNY WYMIAR ZWIEDZANIA
Niezwykła podróż w czasie rozpoczyna się w Bochni, położonej
zaledwie 40 km na wschód od Krakowa. Znajdziemy tam
najstarszą polską kopalnię soli, która po blisko ośmiu wiekach
eksploatacji zachwyca niepowtarzalnymi wyrobiskami, kaplicami,
wykutymi w solnych skałach oraz oryginalnymi rzeźbami
solnymi. Dziś zwiedzanie bocheńskiej kopalni nabrało zupełnie
innego wymiaru - solne podziemia, wzbogacone o niespotykaną
na skalę światową Podziemną Ekspozycję Multimedialną
zapraszają w podróż przez historię soli od średniowiecza do
współczesności.
Trasa turystyczna w nowej, wzbogaconej formie pozwala na
promowanie kopalni oraz historii powszechnej w
niepraktykowany dotąd sposób. Wycieczka po kopalni ma
charakter podróży w czasie, rozpoczynającej się w czasach
Bolesława Wstydliwego i księżnej Kingi. Przewodnikom w
opowiadaniu o historii kopalni pomagają polscy królowie, żupnicy
genueńscy, a także duch Cystersa - mnicha z którego zakonem
wiąże się powstanie kopalni w Bochni. Ilustracją dla słów
przewodnika są materiały filmowe wyświetlane w skali 1:1 na
wkomponowanych w naturalną scenografię holoekranach. Na
trasie przygotowano słuchowiska przestrzenne, animacje,
interaktywne prezentacje oraz gry tematyczne. Na potrzeby
projektu powstał także 17-minutowy film „Bochnia na szlaku
handlowym średniowiecza” wyreżyserowany przez Andrzeja
Celińskiego - wybitnego dokumentalistę nominowanego do
nagrody Oscara.
Ekspozycja wykorzystuje szereg zabiegów mnemotechnicznych
ułatwiających zapamiętanie prezentowanych informacji. Treści
uszeregowane są w kolejności chronologicznej, dzięki czemu
łatwiej zapamiętać oraz ukazać ciąg przyczynowo - skutkowy w
zakresie rozwoju techniki i czynników geopolitycznych,
wpływających na zmiany w kopalni. Chronologia dodatkowo
wzmocniona jest „obecnością” na trasie polskich władców, jako
symboli konkretnych epok i towarzyszących im wydarzeń. Z
punktu widzenia szkolnego programu nauczania ekspozycja ta
stanowić może znakomity pretekst do przeprowadzenia zajęć w
kopalni.
Wykorzystanie do prezentacji nowoczesnych technik, jak
również innowacyjnych i w kilku przypadkach opatentowanych
rozwiązań sprawia, że przekaz jest zrozumiały i przyswajalny
dla wszystkich zwiedzających, niezależnie od wieku. Dzięki
innowacyjnym rozwiązaniom oraz wykorzystaniu
nowoczesnych technik multimedialnych prezentowany jest
rozwój techniki górniczej na przestrzeni wieków, zawody
górnicze oraz podziemne żywioły, z jakimi zmagali się pracujący
pod ziemią. Całość sprawia wrażenie, jakby normalne życie
kopalni toczyło się tuż obok zwiedzających.
Projekt Podziemnej Ekspozycji Multimedialnej zrealizowany został
dzięki dotacji z Małopolskiego Regionalnego programu
Operacyjnego na lata 2007-2013.
Zwiedzanie kończy się pobytem w komorze Ważyn, znajdującej
się na poziomie VI Sienkiewicz 250 m pod ziemią. Znajduje się
tam boisko sportowego, 140 m zjeżdżalnia oraz podziemna
restauracja Ważynek, a także sklepik z pamiątkami oraz mini plac
zabaw dla najmłodszych. Czas pobytu w kopalni wynosi 2,5
godz. Opcjonalnie program można poszerzyć o niezwykłą
przeprawę łodziami.

Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia
ul. Solna 2, 32-700 Bochnia
www.kopalniabochnia.pl
biuro@kopalniasoli.pl
tel. 14 615 36 36, fax. 14 615 36 38

Park Archeologiczny Osada VI Oraczy
Zapraszamy w niezwykłą podróż do przeszłości. Proponujemy
Państwu połączenie zwiedzania najstarszej polskiej kopalni soli z
wizytą w znajdującym się nieopodal Parku Archeologicznym
Osada VI Oraczy.

Zwiedzanie podziemi bocheńskiej kopalni soli to niezwykła
wyprawa przez najpiękniejsze
i najciekawsze wyrobiska. Obejmują one unikatowe komory o
charakterystycznym kształcie
i układzie geologicznym, surowe kaplice z pięknymi rzeźbami i
malowidłami, a także narzędzia
i urządzenia górnicze, którymi posługiwano się przed wiekami.
Dzięki jedynej w swoim rodzaju Podziemnej Ekspozycji
Multimedialnej zwiedzanie ma charakter podróży w czasie. W
opowiadaniu
o historii przewodnikowi pomagają polscy królowie, żupnicy
genueńscy a nawet duch cystersa - mnicha, z którego zakonem
wiąże się początek kopalni w Bochni.

Wszystkim tym, których zafascynowały uroki średniowiecza,
proponujemy przedłużenie podróży
w czasie przez wizytę w znajdującym się nieopodal kopalni
Parku Archeologicznym. Jest to rekonstrukcja wioski z XIII wieku,
przypominająca dawną osadę z czasów powstania Bochni.
Drewniane chaty, wiejskie zagrody oraz rzemieślnicy
prezentujący dawne rzemiosła sprawią, że pobyt w Osadzie VI
Oraczy ciekawie i nieszablonowo łączy niezwykłą lekcję historii
z pobytem na świeżym powietrzu.
Łączny czas zwiedzania obu obiektów to około 3,5 - 4h.

Oferta skierowana do turystów indywidualnych i obowiązująca
od 12 kwietnia do 31 sierpnia 2013 roku.

CENNIK:
Turyści indywidualni   
Bilet normalny 46 zł   
Bilet ulgowy 34 zł   
Bilet rodzinny   
2 + 1 115 zł   
2 + 2 130 zł   
2 + 3 145 zł   
1 + 3 125 zł

INFORMACJE PRAKTYCZNE:
·   główny szyb zjazdowy (Campi) mieści się przy ulicy Campi 15
·   przy szybie znajduje się bezpłatny parking dla samochodów
osobowych i autokarów
·   zapraszamy do skorzystania z usług podziemnej restauracji
Ważynek oraz bistro znajdującego się przy Parku      
    Archeologicznym
·   zwiedzanie kopalni jest możliwe według następujących ram
czasowych(Ustalenia obowiązują do 31.08.2013):
    od poniedziałku do piątku o godz. 9.30, 12.00, 14.30, 15.30
    sobota, niedziela: w godz. 10.15 -16.15 (co godzinę).
·   łączny czas zwiedzania kopalni i Parku Archeologicznego to
około 3.5 h

materiał nadesłany przez Uzdrowisko Kopalnia Soli BochniaUzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia

Pokaż Ciekawe Miejsca na większej mapie