Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

31 Bateria im. Heliodora Laskowskiego na Helu


31 Bateria im. Heliodora Laskowskiego na Helu to bateria artylerii nadbrzeżnej, która składała się z czterech zamaskowanych i rozmieszczonych w lesie stanowisk żelbetowych, uzbrojonych w działa kalibru 152,4 mm Bofors. Działa ponadto były wyposażone w maski pancerne, a pod nimi, na dolnym poziomie stanowiska ogniowego, znajdował się zapas amunicji. Baterię zbudowano na cyplu Półwyspu Helskiego. Wchodziła ona w skład Rejonu Umocnionego Hel i w 1939 roku była bardzo ważnym elementem obrony polskiego wybrzeża. Brała udział w bitwie artyleryjskiej 3 września 1939 z dwoma niemieckimi niszczycielami, ponadto wspierała oddziały Lądowej Obrony Wybrzeża, a także 25 i 27 września stoczyła dwukrotny pojedynek artyleryjski z niemieckim pancernikiem szkolnym „Schleswig-Holstein”. Bateria spełniła swoje zadanie, a dzięki dobremu maskowaniu, mimo nalotów lotnictwa i ostrzału pancerników nie poniosła większych szkód. Koncepcja budowy baterii powstała w 1933 roku z inicjatywy kmdr. ppor. Heliodora Laskowskiego, kierownika Szefostwa Artylerii i Służby Uzbrojenia Kierownictwa Marynarki Wojennej. Przetarg na dostarczenie dział wygrała szwedzka firma Bofors. Umowę z Boforsem na dostawę czterech armat kal. 152,4 mm podpisano 20 grudnia 1933 roku. Dwa lata później armaty trafiły do Gdyni na pokładzie polskiego okrętu ORP Wilia, po czym przewieziono je na Hel. Po przedwczesnej śmierci inicjatora przedsięwzięcia, kmdr. ppor. Heliodora Laskowskiego, 1 stycznia 1937 baterii nadano jego imię. Planowano jeszcze wybudować drugą tego typu baterię na Helu, lecz II wojna światowa pokrzyżowała te plany. Po II wojnie światowej, w 1946 roku na bazie istniejących stanowisk dział 31. Baterii im H. Laskowskiego została zorganizowana 2 Bateria 13-go Samodzielnego Dywizjonu Artylerii Nadbrzeżnej. W tym samym roku dochodzi do niewyjaśnionego wybuchu, który niszczy stanowisko ogniowe nr 1. Wkrótce na przełomie lat 1948-1949 zbudowano dodatkowe stanowisko ogniowe, wymieniono istniejące działa na radzieckie B-13 kalibru 130 mm  i w 1950 rozwiązano Dywizjon Artylerii Nadbrzeżnej. Na to miejsce utworzono 13 Baterię Artylerii Stałej (13BAS). Bateria funkcjonowała do 1976 roku, kiedy to ostatecznie zrezygnowano z artylerii nadbrzeżnej w Polsce. W maju 2008 roku staraniem Muzeum Obrony Wybrzeża odrestaurowano i udostępniono zwiedzającym stanowisko nr 4 Baterii im. H. Laskowskiego wraz z zachowaną powojenną armatą B-13, a w podziemiach stanowiska umieszczono wystawę poświeconą tejże baterii.
Tekst na podstawie://pl.wikipedia.org/wiki/Bateria_nr_31

31 Bateria im. Heliodora Laskowskiego w Helu


Pokaż Militaria na większej mapie

13 BAS i Bateria H Laskowskiego Stanowisko Ogniowe nr2 Obiekt 201 Foto Galeria

13 BAS i Bateria H Laskowskiego - Stanowisko Ogniowe nr2 Obiekt 201 Foto Galeria

13 BAS i Bateria H Laskowskiego Stanowisko Ogniowe nr3 Obiekt 202 Foto Galeria

13 BAS i Bateria H Laskowskiego - Stanowisko Ogniowe nr3 Obiekt 202 Foto Galeria

13 BAS i Bateria H Laskowskiego Stanowisko Ogniowe nr4 Obiekt 203
Foto Galeria

13 BAS i Bateria H Laskowskiego - Stanowisko Ogniowe nr4 Obiekt 203 Foto Galeria
Bateria im. Heliodora Laskowskiego w Helu 2015- Stanowisko Ogniowe nr1 Foto Galeria

Bateria H Laskowskiego
Stanowisko Ogniowe nr1
Foto Galeria

13 Bateria Artylerii Stałej - He
13 Bateria Artylerii Stałej - Hel
Bateria H Laskowskiego Stanowisko Ogniowe nr5 i 13 BAS Obiekt 204

Bateria H Laskowskiego Stanowisko Ogniowe nr5 i 13 BAS Obiekt 204
Foto Galeria