Trafo-Stacja
9 Bateria Artylerii Stałej w Ustce, 9 BAS
Foto Galeria
BAS 9 - Trafo - 9 Bateria Artylerii Stałej w Ustce
BAS 9 - Trafo - 9 Bateria Artylerii Stałej w Ustce
BAS 9 - Trafo - 9 Bateria Artylerii Stałej w Ustce
BAS 9 - Trafo - 9 Bateria Artylerii Stałej w Ustce
BAS 9 - Trafo - 9 Bateria Artylerii Stałej w Ustce
BAS 9 - Trafo - 9 Bateria Artylerii Stałej w Ustce