Batalionowy Rejon Umocniony nr 4 w Ustce (BRU 4) Foto Galeria

Batalionowy Rejon Umocniony nr 4 w Ustce (BRU 4) Batalionowy Rejon Umocniony nr 4 w Ustce (BRU 4) Batalionowy Rejon Umocniony nr 4 w Ustce (BRU 4)
Batalionowy Rejon Umocniony nr 4 w ustce (BRU nr4)
Odwiedzone przeze mnie obiekty to budowle znajdujące się na
zachód od portu wzdłuż ulicy Westerplatte. W skład
batalionowego rejonu umocnionego nr 4 (BRU 4) w ustce
wchodziło około 100 obiektów. Obiekty te to głównie stanowiska
karabinów maszynowych, dział i moździerzy. W żelbetonowym
gąszczu znajdują się również punkty medyczne, kryjówki dla
sprzętu i ludzi, batalionowe i kompanijne punkty amunicyjne,
stanowiska obserwacyjne i stanowiska dowodzenia.
Autor:zdrach

Polecam książkę "Twierdza Ustka - bunkry i ciekawostki militarne"
Marcin Baranowski wydawnictwo Rewa znajdziemy tam
lokalizacje GPS obiektów w Ustce.

Utrzymujące się napięcie w sytuacji międzynarodowej, zimna
wojna i wojna w Korei
oraz wzrost liczby prób z bronią jądrową spowodowały, że w
przeciągu trzech lat zbudowano dziewięć batalionowych i sześć
kompanijnych rejonów umocnionych. Oprócz budowy i
rozbudowy oraz przygotowań do obrony BRU i KRU, brygady
przeciwdesantowe wyznaczały część żołnierzy do ich ochrony.

20 maja 1952 r. (w dyrektywie 00064/oper.) minister obrony
narodowej zarządził wzmocnienie niektórych odcinków
wybrzeża morskiego systemem fortyfikacji polowych i
przygotowanie ich do obrony przeciwdesantowej. Umocnienia
te, zgodnie z decyzją ministra, miały być budowane w
następujących rejonach wybrzeża: wejście do portu gdańskiego
(Westerplatte), Półwysep Helski, wejście do Zatoki
Szczecińskiej, w okolicach Dziwnowa i Świnoujścia oraz przy
wszystkich stanowiskach ogniowych baterii artylerii stałej MW.
Batalionowe rejony umocnione (BRU) miały być zbudowane na
odcinkach wybrzeża: Dąbek- Łeba, jezioro (jez.) Gardno - jez.
Wicko, jez. Kopań - jez. Bukowo, jez. Jamno - jez.Resko,
Mrzeżyno - Dziwnów, Dziwnów - Świnoujście. Rozpoznanie
tych rejonów oraz przygotowanie planów wykonania i
odpowiedniego urządzenia umocnień należało do obowiązków
Dowództwa OW II i podległych mu brygad przeciwdesantowych.
Szefostwo Wojsk Inżynieryjnych WP otrzymało zadanie
przygotowania jednego typowego BRU, który miał stanowić
podstawę do przeprowadzenia pozostałych prac. Wszelkie
prace związane z budową umocnień zostały objęte ścisłą
tajemnicą wojskową.
Kolejność prac fortyfikacyjnych na wybrzeżu i ich organizację
regulowało zarządzenie Szefa SG WP        (nr 000121/oper. z
dn.4.10.1952 r.). W pierwszej kolejności przystąpiono do
budowy BRU nr 2 na Helu, które miało stanowić wzór dla
pozostałych. W 1953 r. zamierzano zbudować również BRU nr 1
w rejonie Westerplatte, BRU nr 4 w rejonie Ustki, BRU nr 8 na
zachód od Kołobrzegu i BRU nr 11 w rejonie Świnoujścia.
Następne miały być budowane w 1954 r.: BRU nr 7 - na wschód
od Kołobrzegu, BRU nr 5 - na wschód od Darłówka, BRU nr 10 -
w rejonie na wschód od Międzyzdrojów, BRU nr 3 - w rejonie
Białogóry, BRU nr 6 - w rejonie Ustronia Morskiego i BRU nr 9 - w
rejonie Dźwirzyna. Wszystkie BRU miały posiadać szerokość 2-
2,5 km i odpowiednią, uzależnioną od terenu głębokość. Ochronę
i konserwację zbudowanych obiektów miały zapewniać
jednostki OW II, MW i Wojsk Ochrony Pogranicza (WOP), w
zależności od ich dyslokacji.

W skład BRU wchodziły:
· Stanowiska dowodzenia (SD) dowódcy batalionu,
kompanii (główne i zapasowe) - do prowadzenia
obserwacji i kierowania walką
· Punkty obserwacyjne (PO) dowódcy batalionu,
kompanii, plutonu - do prowadzenia obserwacji na
przednim skraju były wykonane z 3 cylindrów
żelbetowych, z których jeden ustawiony w pozycji
stojącej, w górnej części miał żelbetową kopułę, a w
niej pięć otworów obserwacyjnych. Drugi cylinder
ułożony był poziomo na osi wejścia do cylindra
stojącego, tworząc przedsionek schronu. Ostatni -
ułożony poziomo, stanowił właściwy schron.
· Batalionowe punkty medyczne (BPM) - były to schrony
do udzielania pomocy rannym
· Batalionowe i kompanijne punkty amunicyjne (BPA) - do
magazynowania amunicji
· Schrony dla ludzi
· Stanowiska ogniowe (główne i zapasowe) dla
czołgów, moździerzy, dział, środków
przeciwlotniczych, broni strzeleckiej, z których
prowadzono ogień do środków pływających lekkich i
piechoty, kutrów, barek i samolotów, ostrzeliwano
przeszkody przeciwpancerne oraz osłaniano skrzydła
i zabezpieczano styki z sąsiadami pododdziałów
broniących się w batalionowym rejonie umocnionym.
· Rowy łączące poszczególne pododdziały batalionu.
· Rowy strzeleckie zajmowały dużą część każdego BRU
i KRU kopano je na głębokość 1,5 m, po bokach były
obłożone płytami żelbetowymi lub żerdziami. W rowach
strzeleckich były wykonane odkryte SO dla jednego lub
dwóch strzelców, zakryte SO dla pojedynczego
strzelca , mijanki, gniazda rannych, lekkie schrony
przedpiersiowe dla 2-3 i 4-6 żołnierzy (rozmieszczone
były w odległościach 80-100 m). Schrony były
zbudowane z cylindrów żelbetowych lub elementów z
blachy falistej. W odległości co 10 m rów strzelecki był
przykryty płytami żelbetowymi na odcinkach długości
10-15 m, SO dla ckm i rkm były zbudowane z cylindrów
żelbetowych lub kopuł żelbetowych. SO dla dział i
moździerzy budowane były z płyt żelbetowych i
składały się z działobitni, 2 schronów i nisz
amunicyjnych.
· Przeszkody przeciwpancerne były wykonane z
kozłów żelbetowych ułożonych w trzech rzędach,
przeciw piechocie układano trzyrzędową sieć
kolczastą.
Większość schronów wykonywanych jako schrony
przedpiersiowe zabezpieczała tylko przed odłamkami i
pociskami małego kalibru. Jedynie schrony dowódców
batalionów były wzmacniane i uodparniały obiekt od lekkich i
średnich pocisków artyleryjskich. Do budowy SD i SO
używano gotowych cylindrów żelbetowych, kopuł
żelbetowych, płyt dostawczych, gotowych strzelnic,
żelbetowych płyt, kozłów, metalowych jeży, słupków oraz
innych materiałów fortyfikacyjnych takich jak cement
portlandzki, surowiec tartaczny, drut, żerdzie, stal
zbrojeniowa, drut kolczasty, itp.

Źródło: Polska Marynarka Wojenna Po II Wojnie Światowej, Ppłk
Andrzej Polak  Artyleria Nadbrzeżna i Rozbudowa Fortyfikacyjna
w Strukturze Obrony Wybrzeża
Batalionowy Rejon Umocniony nr 4 w Ustce (BRU 4)

Pokaż Militaria na większej mapie