Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com
Rodzinna Turystyka Aktywna -  Zdrach - Turystyczny Przewodnik po Polsce i nie tylko

Spacer po Kazimierzu Dolnym - zabytki i atrakcje

Nasz spacer po zabytkowym Kazimierzu Dolnym ma swój początek w centralnym miejscu, czyli Rynku ze słynną studnią, wokół którego wznoszą się renesansowe kamieniczki m.in. "Pod Świętym Mikołajem" i “Pod Świętym Krzysztofem”, Kamienica Gdańska oraz dom zwany “Apteką Lichtsona”.

Idąc z rynku pod górę zbliżamy się do Fary, czyli Kościoła św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja, jednego z najciekawszych zabytków w Europie. To najstarsza spośród trzech świątyń w miasteczku. Jej początki sięgają roku 1325. We wnętrzu budowli znajdują się najstarsze w Polsce organy z 1620 r. piękne kurdybany i renesansowe nagrobki. Nieopodal Fary stoi Dzwonnica z 2 poł. XVIII wieku. Idąc nadal pod górę zbliżamy się do ruin Zamku wzniesionego w połowie XIV w. Budowla składała się z tzw. zamku dolnego i zamku górnego, czyli Baszty. Jedyne do nie wejście znajduje się na wysokości 6 metrów nad poziomem gruntu. W najniższej kondygnacji mieści się loch. W głębi zamkowego dziedzińca było niegdyś skrzydło mieszkalne, tzw. Dom Wielki. Zamek otaczała wykuta w skale sucha fosa. Z zamkowego tarasu roztacza się imponujący widok. Jednak najpiękniejsza panorama Kazimierza, jego okolic i Małopolskiego Przełomu Wisły rozpościera się z Góry Trzech Krzyży. Droga na wzgórze jest dość stroma i prowadzi po wydrążonych w ziemi, kamienistych stopniach. Na szczycie, w 1708 r. mieszkańcy ustawili trzy drewniane krzyże, mające upamiętniać ofiary epidemii cholery, która spustoszyła miasteczko w czasie wojny północnej. Widok z Góry Trzech Krzyży był i jest inspiracją dla artystów i malarzy.
Z rynku Kazimierza Dolnego warto udać się na przechadzkę ulicą Lubelską, którą niegdyś przebiegał szlak handlowy z Lublina do przeprawy na Wiśle. Zaprowadzi nas ona m.in. do Synagogi. Żydowska bożnica została wzniesiona w XVII w. w miejscu drewnianej, którą strawił pożar. Legenda głosi, że król Kazimierz Wielki wybudował świątynię dla ukochanej Żydówki Esterki. Stąd już tylko kilka kroków na Mały Rynek, gdzie przez całe wieki znajdowała się żydowska dzielnica “Na Tyłach”. W 1939 r. Niemcy utworzyli w obrębie małego rynku getto. Z dawnej żydowskiej zabudowy zachował się jedynie drewniany budynek Jatek Koszernych. Obecnie mieści się tutaj bistro i galeria, a Mały Rynek - jak za dawnych cza sów - pełni rolę targowiska.
Idąc dalej ulicą Lubelską, mijamy po prawej stronie dawny Szpital dla ubogich pod wezwaniem św. Ducha. Budynek wzniesiony w 1626 roku charakteryzuje się pięknie zdobionym szczytem. W bezpośrednim sąsiedztwie dawnego przytułku wznosi się dostojny Kościół św. Anny wybudowany w latach 1649-71. Na końcu ulicy Lubelskiej warto zobaczyć XVI-wieczną kapliczkę z rzeźbą Chrystusa Frasobliwego. Stąd docieramy do ulicy Czerniawy, która prowadzi do nowego cmentarza żydowskiego, zwanego Kirkutem Nowym, który powstał w 1851 roku. Najstarszy zachowany tutaj nagrobek pochodzi z połowy XIX w. W czasie okupacji naziści dokonywali na cmentarzu egzekucji na Żydach i Polakach. W latach 80 XX w. z wydobytych z ziemi zdewastowanych nagrobków zbudowano pomnik na wzór jerozolimskiej Ściany Płaczu. W miasteczku należy także zwiedzić Klasztor Reformatów z 1591 roku oraz słynne Spichlerze, wyjątkowy zespół zabytków z czasów największego rozwoju i portowej świetności Kazimierza Dolnego.


Po więcej informacji o Kazimierzu Dolnym zapraszamy na: kazimierzdolny24.pl