Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach,
Rodzinna Turystyka Aktywna -  Zdrach - Turystyczny Przewodnik po Polsce i nie tylko
Rodzinna Turystyka w Portalach społecznościowych

Co sądzą rodzice o zmianach w systemie oświaty?

Jak już wiadomo, od zbliżającego się roku szkolnego, czeka nas reforma systemu edukacyjnego. Zostanie wprowadzony 8-letni tryb nauczania w szkole podstawowej, 4-letni w liceum ogólnokształcącym, natomiast gimnazja rozpoczną stopniowy proces wygaszania, kończący się całkowitą likwidacją w roku 2019.

Wszystkie szkoły czeka nowy system administracyjny i organizacyjny. Opracowana na potrzeby reformy podstawa programowa, zostanie cyklicznie wdrażana do systemu nauki. Powstaną także nowe zasady egzaminów kończących poszczególne etapy nauczania. Czy te wszystkie modyfikacje nie wprowadzą zbyt dużego chaosu i nie zaszkodzą naszym dzieciom? To główne pytanie, które zadają sobie rodzice dzieci w wieku szkolnym.

Obawy rodziców związane z reformą edukacji

Struktura polskich szkół, która zostanie wprowadzona od września 2017 r. jest większości rodzicom dobrze znana, gdyż uczęszczając do szkoły przed laty, szli tym samym trybem nauczania. Dlaczego więc tak bardzo obawiają się zbliżających zmian? Przede wszystkim, znaczna część z nich uważa, iż tegoroczna reforma oświaty, została niedopracowana i wdrożona zbyt szybko i intensywnie. Sądzą, iż zanim nowy system zacznie dobrze i sprawnie funkcjonować, jakość nauczania ich dzieci może się znacznie pogorszyć, poprzez skupianie się na dopracowywaniu zbyt gwałtownie wprowadzonych zmian. Szkoły podstawowe, które i tak są już przepełnione z powodu dużej ilości sześciolatków w I klasach, będą musiały znaleźć miejsce na kolejne roczniki. Może to doprowadzić do znacznego pogorszenia się warunków nauczania i komfortu dzieci. Dodatkowo, nowa podstawa programowa, która systematycznie będzie wdrażana w poszczególne etapy edukacyjne, pozostawia rodzicom wiele do życzenia. Utworzona „naprędce”, nie daje możliwości nauczycielom odpowiedniego przygotowania się do jej realizacji. Oznacza to, iż niezbędne kompetencje będą zdobywać w trakcie wdrażania nowej podstawy co może odbić się na jakości procesu dydaktycznego pierwszych roczników zapowiadanych zmian. A wszystko to kosztem dzieci w wieku szkolnym.

Wielu rodziców uważa zbliżające się zmiany za korzystne, jednak wciąż nie potrafią wyzbyć się towarzyszących temu obaw związanych ze skutkami reformy edukacyjnej. W dwujęzycznej szkole Academy International każdy rodzic posiadający jakiekolwiek pytania, może zwrócić się do naszych wykwalifikowanych nauczycieli i psychologów, którzy chętnie udzielą wyczerpujących odpowiedzi i rozwieją Państwa wszelki wątpliwości i obawy, co do zbliżającej się reformy oświaty oraz jakości nauki dzieci w naszych placówkach edukacyjnych.

Źródło: Academy International - Prywatne przedszkole Warszawa