Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach,
Rodzinna Turystyka Aktywna -  Zdrach - Turystyczny Przewodnik po Polsce i nie tylko
Rodzinna Turystyka w Portalach społecznościowych

Grunwald 1410

Na rubieżach chrześcijaństwa - w Ziemi Świętej, nad Bałtykiem, w Hiszpanii - w XII i XIII wieku istniało około 10 zgromadzeń zakonnych. Wśród nich byli Krzyżacy, który szczególnie zapisali się na kartach naszej historii. Zostali sprowadzenia na ziemie polskie przez księcia Konrada I Mazowieckiego w roku 1226.

Książę z pewnością nie spodziewał się, że wystarczy im wyłącznie ziemia chełmińska oraz część podbitych ziem pruskich, tymczasem zakon utworzył własne państwo. Pierwsze zatargi polsko-krzyżackie zaczęły się od zajęcia przez zakon północnej części Pomorza w roku 1308. To właśnie w tym czasie siedziba wielkiego mistrza zakonu została przeniesiona z Wenecji do Malborka. Zaostrzenie stosunków pomiędzy Polską a Zakonem nastąpiło po zawarciu unii z Litwą. Krzyżakom zależało na jej zerwaniu. Sytuacja pogorszyła się w roku 1409, kiedy to na Żmudzi wybuchło powstanie przeciwko Krzyżakom, a Polska stanęła po stronie Litwy.

Wstęp do wojny

Rozprawa z Krzyżakami zaczęła się w roku 1409. Wojska Zakonu zajęły Kujawy i Ziemię Dobrzyńską. Na przełomie 1409/1410 roku został zawarty rozejm w trakcie, którego obie strony szykowały się do wojny. Stronie polskiej pieniędzy dostarczyły miasta, wśród nich Kraków i Lwów. Najważniejszym celem było zdobycie Malborka. W okresie zimy Polacy zbudowali most pontonowy w okolicach Czerwińska. To po nim armia Władysława Jagiełły w dniu 30 czerwca 1410 roku przekroczyła Wisłę.

Siły obu stron

Armia, która maszerowała na Malbork składała się z wojsk polskich, litewskich i ruskich. Armii towarzyszyły oddziały zaciężne z Czech, Tatarzy, Morawianie i Wołosi. Obecnie badacze określają liczebność wojsk Władysława Jagiełły na 30 tysięcy. Do tej liczby należy doliczyć służbę taborową oraz piechotę. Zdecydowaną większość – około 20 000 – stanowili Polacy. W. Jagiełło został wodzem naczelnym. Książę Witold oraz Zbigniew z Brzezia pełnili funkcję jego zastępców. Armia krzyżacka liczyła ponad 20 000 rycerzy. Dowodził nią wielki mistrz Ulrich von Jungingen.

Grunwald

Armia krzyżacka zastąpiła drogę wojskom polskim pomiędzy wsią Sztymbark a Ludwikowo. Jedna z największych bitew średniowiecznej Europy rozegrała się pomiędzy tymi wsiami oraz na polach sąsiadującej z nimi wsi Grunwald. Do historii przeszła szydercza prowokacja Krzyżaków: przesłali on królowi Jagielle dwa miecze.
Uderzenie rozpoczęło się od natarcia lekkich chorągwi litewsko-ruskich oraz Tatarów. Bardzo szybko jednak rozgorzała bitwa na całym froncie. Szalę zwycięstwa na polską stronę przeważył udział oddziałów konnych.

Bitwa pod Grunwaldem złamała militarną i polityczną potęgę Zakonu Krzyżackiego. Stała się wielkim triumfem Władysława Jagiełły. Na pamiątkę odniesionego zwycięstwa król nakazał odprawianie we wszystkich polskich kościach mszy dziękczynnej w dniu 15 lipca. Msze miano odprawiać aż do końca stulecia. Bitwa pod Grunwaldem na zawsze złamała potęgę Krzyżaków. Zakon nigdy już nie powrócił do dawnej potęgi. Nie zaprzestał jednak szkalować Polski. Prawdziwe oblicze Zakonu zdemaskował Paweł Włodkowic na soborze w Konstancji.Autor artykułu
Artykuł został przygotowany przez surgepolonia.pl, pierwszą na świecie markę odzieży patriotycznej łączącą tematykę patriotyczną z najnowszymi trendami designu. Na cześć wielkiej bitwy, firma Surge Polonia, przygotowała specjalną koszulkę https://surgepolonia.pl/product-pol-1365-Koszulka-Grunwald-SREDNI-MELANZ-DUZE-ROZMIARY.html