Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com
Rodzinna Turystyka Aktywna -  Zdrach - Turystyczny Przewodnik po Polsce i nie tylko

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce -
każde dziecko potrzebuje miłości!

Wszystkie dzieci potrzebują miłości i zasługują na to, by ktoś troszczył się o nie na co dzień. Niestety w Polsce i na całym świecie wciąż istnieje problem osieroconych i opuszczonych dzieci. Dzięki międzynarodowej organizacji SOS Children Villages nieletni z całego świata mogą korzystać z różnych form pomocy, dzięki czemu mają szansę przygotować się do dorosłego życia.

Czym są SOS Wioski Dziecięce?

Pierwsze osiedla, w których mogły zamieszkać osierocone dzieci, powstały w 1949 roku w powojennej Austrii. Już wtedy ideą Wioski Dziecięcej było stworzenie dzieciom godnych warunków bytowych i otoczenie ich pełną czułości i szacunku opieką, dającą poczucie bezpieczeństwa. Wioski Dziecięce to osiedla złożone z kilkunastu domów, a w każdym z nich schronienie znajduje 6-8 nieletnich, którymi opiekuje się osoba samotna bądź małżeństwo. Rodzice SOS (bo tak nazywają się opiekunowie wychowujący dzieci w Wioskach Dziecięcych) dbają o zdrowie, edukację i bezpieczeństwo swoich podopiecznych z poszanowaniem ich więzi rodzinnych i tożsamości.

Pomoc dzieciom w Polsce

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce jest częścią międzynarodowej organizacji obecnej w 135 krajach na całym świecie. Zajmuje się pomocą dzieciom w Polsce i Kamerunie, realizując kilka różnych programów. Oprócz tworzenia Wiosek Dziecięcych i rodzin zastępczych, Stowarzyszenie udziela też takich form wsparcia jak jednorazowe datki oraz darowizny dla dzieci żyjących w najuboższych rodzinach. W ramach działalności organizacji funkcjonują Programy dla Młodzieży i Rodzinne Domy czasowego Pobytu, a także Program Umacniania Rodziny - w jego obrębie powstały placówki wsparcia codziennego.

Skąd pozyskiwane są pieniądze na działalność Stowarzyszenia?

W pierwszych latach swojego istnienia polskie Wioski Dziecięce mogły utrzymać się dzięki życzliwości darczyńców z zagranicy. Z biegiem czasu to Polacy stali się tymi, którzy przekazują najwięcej darowizn na działalność Stowarzyszenia. Każdy może wykonać gest w stronę potrzebujących dzieci i wesprzeć je jednorazowymi lub regularnymi datkami. Istnieją także inne opcje. Warto zostać na przykład wolontariuszem Stowarzyszenia albo założyć zbiórkę z okazji swoich urodzin lub ślubu. Dobro przekazane innym zawsze powraca!