Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Jak zapewnić bezpieczeństwo placu zabaw?

Jak każda rzecz wytworzona przez człowieka, tak i poszczególne elementy placu zabaw mogą ulec uszkodzeniu w wyniku długotrwałego użytkowania. Różne części mechaniczne, np. zawiasy czy łańcuchy huśtawek mogą być poluzowane lub uszkodzone - w każdej chwili może skończyć się wypadkiem z udziałem korzystających z nich dzieci. Brak szczebelka w małpim gaju sprawia, że traci on część frajdy, którą miał sprawiać użytkownikom. Czystość panująca na placu zabaw też nie może być zaniedbana - poza względami estetycznymi, brak higieny w miejscu, w którym dzieci bądź co bądź są bardziej narażone na otarcia (a co za tym idzie - infekcje) może skończyć się nieprzyjemnymi i groźnymi dla zdrowia powikłaniami. Dlatego wszelka kontrola placu zabaw jest zalecana przez instytucje i organizacje, takie jak Krajowy Rejestr Placów Zabaw.

Co wynika z rekomendacji? Poza kontrolami regularnymi, przeprowadzanymi przez administratorów placów zabaw (bądź osób upoważnionych przezeń) w postaci cotygodniowych, ogólnikowych oględzin (służą one wykryciu śladów wandalizmu), jak i corocznymi przeglądami rocznymi, przeprowadzanymi przez specjalistów od obowiązujących norm (np. Normy PN-EN 1176:2009), kolejną formą kontroli jest tzw. kontrola funkcjonalna. Powinna odbywać się przynajmniej raz na kwartał i być bardziej szczegółowa od pobieżnych, regularnych kontroli. Podczas niej sprawdza się istotne czynniki wpływające na działanie i bezpieczeństwo obiektu, m.in.

Dzięki kontrolom funkcjonalnym, zapewnia się działanie placu zabaw oraz odpowiednio szybką reakcję na ewentualne niedoskonałości. Co ważne - do ich przeprowadzenia nie jest konieczna szczegółowa znajomość norm - wystarczy administrator lub jego przedstawiciel. Wyposażony w odpowiednią listę kontrolną, osoba kontrolująca wybrany plac będzie mogła dokonać prawidłowej i dobrze udokumentowanej inspekcji, na podstawie której administracja może podjąć odpowiednie środki zaradcze. Właśnie dlatego kontrole funkcjonalne to odpowiednie uzupełnienie innych form kontroli placu zabaw - pozwala zareagować, nim będzie za późno.

Place zabaw nie są wiecznie nowymi, lśniącymi nowością bezpiecznymi instalacjami, pośród których można miło i beztrosko spędzać czas z rodziną - szczególnie tą najmłodszą jej częścią.