Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com
Rodzinna Turystyka Aktywna -  Zdrach - Turystyczny Przewodnik po Polsce i nie tylko

Pyzdry


Pokaż Miasta na większej mapielokalizacja
Pyzdry
- miasto w woj. wielkopolskim, w powiecie wrzesińskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Pyzdry. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. konińskiego.

Według danych z 31 grudnia 2009 miasto liczyło 3203 mieszkańców[1].

Pyzdry leżą na wysokim brzegu rzeki Warty, niedaleko ujścia Prosny, we wschodniej części Wielkopolski. Przez miasto przebiega droga wojewódzka nr 442 Września-Kalisz.

Historia

Pyzdry znane są od XIII w. Najstarsza nie kwestionowana wzmianka odnotowana została w Kronice Wielkopolskiej w związku z walkami wielkopolsko-śląskimi i wyprawą Henryka Brodatego w głąb Wielkopolski w 1234 rok. Był tu gród warowny i osada targowa, od 1257 r. wymieniana jako miasto na prawach średzkich. Na początku XIV w. znajdował się tu zamek, prawdopodobnie drewniano-ziemny.

Pyzdry Prawo lokacyjne zawdzięczają wielkopolskiemu księciu Bolesławowi Pobożnemu w 1257 roku.

Pyzdry znane są od XIII w. Najstarsza nie kwestionowana wzmianka odnotowana została w Kronice Wielkopolskiej w związku z walkami wielkopolsko-śląskimi i wyprawą Henryka Brodatego w głąb Wielkopolski w 1234 rok. Był tu gród warowny i osada targowa, od 1257 r. wymieniana jako miasto na prawach średzkich. Na początku XIV w. znajdował się tu zamek, prawdopodobnie drewniano-ziemny.

Pyzdry Prawo lokacyjne zawdzięczają wielkopolskiemu księciu Bolesławowi Pobożnemu w 1257 roku.

Srebrny brakteat

W zbiorach pyzderskiego muzeum znajduje się srebrny brakteat z wizerunkiem założyciela miasta księcia Bolesława Pobożnego.

W 1331 r. Pyzdry, wówczas jedno z największych miast Wielkopolski, zostały zdobyte przez Krzyżaków, którzy miasto i zamek złupili i spalili. Zapis w kronice Jana Długosza mówi o tym, że w Pyzdrach przebywał wówczas książę Kazimierz Wielki, o którego pobycie dowiedzieli się Krzyżacy będący wówczas w pobliskiej Słupcy. Uratowanie życia poprzez pomoc w ucieczce przyszłego króla miało spowodować srogie potraktowanie miasta i jego mieszkańców przez Krzyżaków jak i późniejszą pomoc ze strony Kazimierza przy jego odbudowie. Kazimierz Wielki odbudował zamek jako gotycką budowlę ceglaną, a miasto otoczył murami.

Pyzdry były siedzibą starostwa grodowego. W 1383 r. Pyzdry, w murach których bronili się zwolennicy Zygmunta Luksemburskiego, były oblegane i zdobyte szturmem przez rycerstwo polskie; podczas szturmu było użyte, po raz pierwszy w Polsce, działo.

Dla autorów zarówno publikacji dotyczących miasta Pyzdry jak i opracowań dziejów i historii wojskowości data 1383 roku przyjmowana jest jako data użycia po raz pierwszy na ziemiach polskich armaty. Źródłem tej informacji, na którą piszący się powołują jest Kronika Janka z Czarnkowa.

"Zdarzyło się, przedtem nim miasto zostało oddane ziemianom, że pewien puszkarz Bartosza wyrzucił z powietrznej piszczeli (de aero pixide) kamień do bramy miejskiej, który przebiwszy dwa jej zamknięcia, uderzył w przyglądającego się temu, a stojącego na ulicy miasta po drugiej stronie bramy, plebana z Biechowa, Mikołaja, z tak wielką siłą, iż od tego uderzenia padł on i natychmiast wyzionął ducha. - Zaraz po wzięciu Pyzdr, mianowicie nazajutrz w dzień Pryski dziewicy (19 stycznia 1383 r.) Ziemianie zwinęli obóz i bardzo spiesznie odeszli do miasta Kalisza..."

W 1656 r. Pyzdry zostały zniszczone przez Szwedów, w 1707 r. wyludniły się wskutek zarazy, a w 1768 r. miasto zniszczyły wojska rosyjskie, ścigające konfederatów barskich. Do rozbiorów Pyzdry były miastem powiatowym w województwie kaliskim. W 1818 r. został zlikwidowany powiat pyzdrski. W dniu 29 kwietnia 1863 r. powstańcy pod dowództwem Edmunda Taczanowskiego stoczyli pod Pyzdrami zwycięska bitwę z wojskami carskimi. W 1870 r. utraciły prawa miejskie, odzyskane w 1919 r.

Pograniczne położenie wpływało na częste zmiany przynależności administracyjnej. Do 1932 r. Pyzdry były w powiecie słupeckim, w latach 1932-48 w powiecie konińskim, od 1948 do 1975 r. w powiecie wrzesińskim, a w podziale wojewódzkim do 1938 r. były w województwie łódzkim, później do 1975 r. w województwie poznańskim. w latach 1954 i 1973 zmniejszono rozległe dawniej terytorium miasta o 23,5 km2.

źródło:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pyzdry


Kościół p.w. Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela w Pyzdrach Kościół p.w. Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela w Pyzdrach Kościół p.w. Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela w Pyzdrach

Kościół p.w. Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela w Pyzdrach

Kościół Farny pw Narodzenia Najświętszej Maryji Panny w Pyzdrach Kościół Farny pw Narodzenia Najświętszej Maryji Panny w Pyzdrach Kościół Farny pw Narodzenia Najświętszej Maryji Panny w Pyzdrach

Kościół Farny pw Narodzenia Najświętszej Maryji Panny w Pyzdrach

Zamek w Pyzdrach Zamek w Pyzdrach Zamek w Pyzdrach

Zamek w Pyzdrach