Dworek Imienia Fryderyka Chopina
Duszniki Zdrój

Dworek Imienia Fryderyka Chopina w Dusznikach Zdrój Foto Galeria

Dworek Im. Fryderyka Chopina w Dusznikach Zdrój
Dworek Im. Fryderyka Chopina w Dusznikach Zdrój usytuowany jest w Parku Zdrojowym w sąsiedztwie rzeki Bystrzycy Dusznickiej. Budynek pochodzi z 1805 roku. Wybudowano go jako dom towarzyski, w którym miało skupiać się życie towarzyskie ówczesnego uzdrowiska. Projektantem budynku był arch. H. Geissler, a budowę prowadził cieśla Kretschmer i murarz Stiller. Najznamienitszym gościem był Fryderyk Chopin, który koncertował w nim w 1826 roku. Obecnie w pałacyku odbywają się liczne koncerty fortepianowe, koncerty zdrojowe, przedstawienia teatralne oraz wieczory z muzyką lekką, łatwą i przyjemna.

Tekst na podstawie: www.duszniki.pl/atrakcje/duszniki/
Dworek Imienia Fryderyka Chopina w Dusznikach Zdrój Dworek Imienia Fryderyka Chopina w Dusznikach Zdrój Dworek Imienia Fryderyka Chopina w Dusznikach Zdrój

Pokaż Zamki i Pałace na większej mapie