Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Pałac w Borzęciczkach


Pokaż Zamki i Pałace na większej mapielokalizacja

Pałac w Borzęciczkach
Foto Galeria

Wieś często zmieniała właścicieli, a od XVI w. należała do Mycielskich, Sulimowskich, Bielickich, Kurnatowskich, Gajewskich, Radolińskich. Radolińscy sprzedali wieś w 1866 r. hrabiom von und zu Stolbergom-Wernigerode.

Pałac w stylu renesansu północnego czy stylu Qeen Anne Revival, zbudowany po 1890 r. na fundamentach pałacu Gajewskich z ok. 1740 r. Nowy pałac wzniesiono dla hr. Ottona von und zu Stolberg-Wernigerode. Po 1898 r. dobudowano dwie wieże. Korpus piętrowy, nakryty wysokim dachem kryjącym mieszkalne poddasze. Otynkowana fasada łącząca się z białym kamiennym lub tynkowanym detalem architektonicznym.

Przy pałacu zespól zabudowań dla służby: rządcówka z 1863 8 r., dom ogrodnika z I poł. XIX w., piętrowy dom służby, wozownia, stajnia, dom stangreta i stajennego oraz murowano-szachulcowy budynek d. elektrowni pałacowej z ok. 1899 r.

Park krajobrazowy (pow. 19,5 ha) założny w końcu XVIII w., powiększony w 1855 r., z 3 stawami i licznymi pomnikowymi drzewami.

Pałac w dobrym stanie, mieści się tu Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Ÿród³o:http://www.staff.amu.edu.pl/~gmazurek/zpd/borz.htm
Pałac w Borzęciczkach