Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Hala Targowa przy ul. Piaskowej we Wrocławiu


Pokaż Miejsca na większej mapie
Hala Targowa przy ul. Piaskowej we Wrocławiu Foto Galeria

Hala Targowa we Wrocławiu
Foto Galeria

Hala Targowa przy ul. Piaskowej we Wrocławiu

Hala Targowa we Wrocławiu (Markthalle Nummer 1) - zaprojektowana przez Richarda Plüddemanna i Heinricha Küstera w latach 1906-08. Znajduje się przy ul. Piaskowej (Sandstraße), u zbiegu z pl. Nankiera (Ritterplatz) i ul. św. Ducha (Heiligegeiststraße), w bezpośredniej bliskości wyspy Piasek, mostu Piaskowego i najstarszych dzielnic miasta. Hala stanowi cenny zabytek sztuki inżynierskiej.
Wzniesiono ją dla uporządkowania handlu w centrum miasta, który odbywał się m.in. na Nowym Targu. Podobny obiekt - Hala Targowa nr 2 tych samych projektantów powstała w tym samym czasie przy ul. Kolejowej, lecz po poważnym uszkodzeniu w 1945 została wyburzona w 1973.
Przed wybudowaniem hali targowej w miejscu jej powstania mieścił się czternastowieczny dwór biskupów lubuskich, który na początku XVI wieku przebudowano na Arsenał Piaskowy. W  1901r  zaczęto projektować obiekt a w 1905r rozpoczęto rozbiórkę arsenału i sąsiednich domów. W czasie prac ziemnych znaleziono kule armatnie które to wmurowano w północną elewację Hali na pamiątkę po poprzednim przeznaczeniu tego miejsca. Jesienią 1906 rozpoczęto budowę hali. Obiekt miał mieć żelbetową konstrukcje. Wykonawca to firma Lolat-Eisenbeton z Wrocławia. 5 października 1908 przekazano halę do użytku.
Żelbetonowa konstrukcja hali
od północy zaakcentowana jest dwiema wieżami, nawiązującymi do dawnej funkcji obronnej tego miejsca, przy czym wyższa wieża północno-zachodnia mieściła kiedyś zegar. Na zewnątrz budynek z ceglanego muru z oszczędnie stosowanym detalem kamiennym, inspirowany był giełdą w Amsterdamie Berlagego, posiada cechy nawiązującego do średniowiecza nurtu historyzmu, podczas gdy wnętrze jest już całkowicie modernistyczne.
Wnętrze
rozwiązane jest osiowo i ma układ bazylikowy z główną nawą na kierunku wschód-zachód, obustronnie niższymi nakrytymi dachem płaskim nawami bocznymi oraz trzema nawami poprzecznymi - dwiemia od północy i jedną dłuższą od południa. W nawach bocznych na poziomie piętra znajduje się galeria obiegająca nawę główną.
Zaprojektowane przez Heinricha Küstera przekrycie Hali
, wsparte w głównej nawie na żelbetowych łukach parabolicznych o rozstawie podpór 20,65 m i wysokości przekraczającej 17 m stanowi pionierskie w skali światowej osiągnięcie inżynierskie. Podziemia hali mieszczą piwnice wysokości do 3,7 metra.
Budynek nie był poważnie zniszczony przez działania wojenne w 1945
i praktycznie zaraz po wojnie wykorzystywany był zgodnie z przeznaczeniem. Gruntowny remont przeszedł w latach 1980-83 i od tego czasu należy do największych miejsc targowych w całym mieście.

Źródło
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hala_Targowa_przy_ul._Piaskowej_we_Wroc%C5%82awiu