Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com


Krotoszyn Wczoraj
Z Krotoszyńskiego Archiwum

miasto-krotoszyn-na-starej-fotografi
Miasto - Krotoszyn na Starej Fotografii
Sport - Krotoszyn na Starej Fotografii
sport w Krotoszynie na starej fotografii
Kościoły - Krotoszyn na Starej Fotografii
Kościoły w Krotoszynie na Starej Fotografii
Kolej w Krotoszynie na Starych Zdjęciach, Dworzec Kolejowy w Krotoszynie na Starych Zdjęciach, Wąskotorówka w Krotoszynie na Starych Zdjęciach
Kolej - Krotoszyn na Starej Fotografii
Wojsko - Krotoszyn na starej fotografi
Wojsko - Krotoszyn na Starej Fotografii
Szkoły - Krotoszyn na starej fotografi
Szkoły - Krotoszyn na Starej Fotografii
Zdjęcia do tego projektu zostały zgromadzone, dzięki przychylności wielu ludzi i instytucji.
Swoje archiwa udost
ępnili:
Muzeum Regionalnew Krotoszynie, Adam Eu, pan Aleksandrzak, Joanna Dzierla, bocom, Bogumiła Czwojda Matyla,zibi30, pan Bzdęga, Weronika Bzdęga, Łukasz Czubak, Dawid Konopka, Mateusz B. Figlak, Olek_1, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Hubert Knychała, Karol Zakoński, Łukasz Olszewski, Mirosław Kazowski, Krzysztof Manista, Paweł Lubiak, Pan Paweł Bajerlein, Łukasz Toldo Cichy, Pan Rogacki, Pan Wałęsa, Pan Zieliński, Łukasz_C, Kacper Rączkowiak,  użytkownicy anonimowi, Mateusz Winny, Łukasz Olszewski, Izabela Śniecińska, Słomianny Przemysław, Maciej Natalia Tarnawski, Maciej Karolewski, Mateusz Czubak,  Rafał Zborowski, Krzysztof Skory, Sebastian Kalak, Piotr Rosik, Anna Ziembińska, Mika Topaz, Anna Podsiadły, Mariusz Szeszycki, Agnieszka Krupa, Maciej Grobelny, Piotr Mikołajczyk, Paweł Rudnicki, tymczasowy-25, Karol Witkowski, bicom, oraz inni których z różnych przyczyn nie wymieniłem.
Bardzo wszystkim dziękuję za wkład w tworzenie tej strony i zapraszam do dalszej współpracy.