Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Kuźnia w Starkówcu

Kuźnia w Starkówcu
Foto Galeria 

Kuźnia w Starkówcu
Kuźnia w Starkówcu, a raczej to co z niej zostało, została zbudowana w pierwszej połowie XIX wieku. Budynek w stylu neogotyckim, wymurowany z cegły i otynkowany. Kuźnia jest budynkiem parterowym na planie prostokąta, wschodnia ściana szczytowa jest rozczłonkowana ostrołukowymi wnękami, ze szczytem o podziałach gzymsowych zwieńczonym ostrosłupowym przyczółkiem i ujętym sterczynami. Dach był dwuspadowy pokryty dachówką. Obecnie budynek mocno zniszczony grozi zawalaniem.

Źródło; Katalog zabytków sztuki w Polsce TomV


Pokaż Miejsca na większej mapie