Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Pijalnia wód mineralnych
Duszniki Zdrój

Pijalnia Wód Mineralnych - Duszniki Zdrój

Pijalnia Wód Mineralnych w Dusznikach Zdrój pochodzi z XIX wieku. W przestronnym wnętrzu znajduje się miejsce gdzie napijemy się wód leczniczych z ujęcia Pieniawa Chopina czy Jan Kazimierz. Ponadto w budynku pijalni są sklepy z pamiątkami oraz artykułami zdrowotnymi, a całe wnętrze wypełnia sala koncertowa z okazałym fortepianem. W sąsiedztwie pijalni na terenie parku zobaczymy źródło o nazwie Pieniawa Chopina. Na terenie Dusznik jest kilka eksploatowanych źródeł ,z których woda ma zróżnicowaną charakterystykę Są nimi źródła:
Źródło "Pieniawa Chopina" z którego woda ma charakter: szczawa wodorowęglanowo – wapniowo - sodowa, żelazista, zawiera CO2, temp. 18ºC, głębokość ujęcia 78 m;
Źródło "Jan Kazimierz" z którego woda ma charakter: szczawa wodorowęglanowo - wapniowo - sodowa, siarczkowa, zawiera CO2, temp. 16ºC, głębokość ujecia160 m;
Źródło "Agata" z którego woda ma charakter: szczawa wodorowęglanowo - sodowo - magnezowa, żelazista, zawiera CO2, temp. 12ºC, głębokość ujęcia 20 m;
Źródło "Jacek" z którego woda ma charakter: szczawa wodorowęglanowo - wapniowo - magnezowa, radoczynna, siarkowa, zawiera CO2, temp. 18ºC, głębokość ujęcia 90 m;
Źródło "B-4" z którego woda ma charakter: szczawa wodorowęglanowo - wapniowo - sodowa - magnezowa, żelazista, zawiera CO2, temp. 16,6ºC, głębokość ujęcia 55 m.

Autor:zdrach

Pokaż Ciekawe Miejsca na większej mapie
Pijalnia wód mineralnych - Duszniki Zdrój

Pijalnia wód mineralnych Duszniki Zdrój
Foto Galeria

Park Zdrojowy Duszniki Zdrój
Duszniki Zdrój
Duszniki Zdrój
Park Zdrojowy - Duszniki Zdrój