Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Pijalnia wód mineralnych
Kudowa Zdrój

info 2016r
- pijalnia wód otwarta zwykle od 7.00-19.00
- wstęp płatny
- przed wejściem dobrze jest wyposażyć się w kubek do picia


Pijalnia wód mineralnych - Kudowa Zdrój
W kudowskim parku znajduje się Pijalnia Wód Mineralnych. Budynek otoczony w sezonie letnim licznymi donicami z rosnącymi w nich palmami. Budynek ma kształt półkolisty z wielkimi półkolistymi oknami, przez które wnętrze wypełnia się światłem. Wnętrze ozdobiono malunkami węgierskiego malarza Arpaga v. Molnara. Jest ona największą Pijalnią wody leczniczej na Dolnym Śląsku. W półkolistym wnętrzu znajdziemy źródło oferujące wodę Śniadecki i Marchlewski -zarówno zimną jak i podgrzaną. Za wodę pobierane są opłaty. W budynku znajdują się również kawiarnia, sala koncertowa oraz sklepy z pamiątkami.
Autor:Zdrach


Ogólna charaktrystyka wód mineralnych
Szczawy - wodorowęglowe - wapniowo - sodowe , żelaziste, arsenowe, borowe i niekiedy radoczynne / HCO3 - Ca - Na - Fe +As +B /
Wskazania Lecznicze
Choroby mięśnia sercowego i naczyń krwionośnych, niedokrwistość, schorzenia gruczołów dokrewnych, nerwice i stany wyczerpania, anemia.
Powstanie wód leczniczych:
CO2 pochodzący z potomnych ekshalacji wulkanicznych migruje ku powierzchni, nasycając wody szczelinowe pochodzenia atmosferycznego, które po zakwaszeniu reagują z otaczającymi minerałami, przyjmując rozpuszczone składniki mineralne.

Źródło Jędrzeja Śniadeckiego
Nazwana od nazwiska Jędrzeja Śniadeckiego żyjącego na przełomie 1768-1838r, wybitnego lekarza, przyrodnika i filozofa, profesora Uniwersytetu Wieleńskiego, twórcy polskiego pdręcznika chemii, prekursora wychowania fizycznego młodzieży.
Woda szczawa wodorowęglowo - sodowo - wapniowa - arsenowa - żelazista - radonowa
Zawiera
3100 mg/l składników stałych
2200 mg/l wolnego dwutlenku węgla CO2
2000 mg/l węglowodoru HCO3-
Jest to najstarsze ujęcie Kudowy. Początek eksploatacji przypada na 2 połowę XVI wieku 1587 rok
początkowa głębokość około 2,8 m, wydajność około 30 l/min. Obecnie głębokość 18,3 m wydajność około 180 l/m

Źródło Leona Marchlewskiego
Nazwana od nazwiska Leona Marchlewskiego żyjącego na przełomie 1869-1946r, wybitnego uczonego, chemika, profesora chemii na Uniwersytecie Jagielońskim, członka Polskiej Akademii Umiejętności, autora ponad 200 prac naukowych.
Woda szczawa wodorowęglowo - sodowo - wapniowa - radoczynna
Zawiera
2000 mg/l składników stałych
2400 mg/l wolnego dwutlenku węgla CO2
1300 mg/l węglowodoru HCO3-
Źródło pochodzi z II połowy XIX wieku z1880 rok, początkowa głębokość 3,3 m oraz wydajność około 3,5 l/min. Obecnie głębokość około 80m oraz wydajność około 120 l/min.

Tekst na podstawie źródła:
http://www.kudowa.zdroj.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=361


Pokaż Ciekawe Miejsca na większej mapie
Pijalnia wód mineralnych - Kudowa Zdrój

Pijalnia wód mineralnych - Kudowa Zdrój
Foto Galeria

Park Zdrojowy - Kudowa Zdrój

Park Zdrojowy - Kudowa Zdrój

Kudowa Zdrój

Kudowa Zdrój

Historia i Opis Pijalni wód mineralnych w Kudowie Zdrój, Źródło Jędrzeja Śniadeckiego, Źródło Leona Marchlewskiego

Pijalnia wód mineralnych - Kudowa Zdrój
Foto Galeria 2016

Pijalnia wód mineralnych
Pijalnia wód mineralnych - Kudowa Zdrój
Foto Galeria 2020