Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com
Rodzinna Turystyka Aktywna -  Zdrach - Turystyczny Przewodnik po Polsce i nie tylko

Latarnia Morska w Ustce

Latarnia została wybudowana w 1892 roku. Składała się z murowanego budynku wykorzystywanego jako stacja pilotów oraz przylegającej do niego ośmiokątnej wieży - latarni. Zabudowania są zachowane do naszych czasów bez większych zmian.
Położona jest na wybrzeżu Bałtyku, w mieście Ustka (powiat słupski, województwo pomorskie).
Latarnia znajduje się pomiędzy Latarnią Morską Jarosławiec, a Latarnią Morską Czołpino.
    Położenie: 54°35'22" N, 16°51'25" E
    Wysokość wieży: 19,50 m
    Wysokość światła: 22,20 m n.p.m.
    Zasięg światła: 18 Mm (33,336 km)
    Charakterystyka światła: Przerywane
    Światło: 4,0 s
    Przerwa: 2,0 s
    Okres: 6,0 s

Latarnia morska w Ustce stoi u nasady wschodniego falochronu osłaniającego wejście do portu, leżącego u ujścia rzeki Słupi do Bałtyku. Przez wieki Ustka była morskim oknem na świat Słupska, który w XIV wieku należał do Związku Miast Hanzeatyckich i odgrywał dużą rolę na Pomorzu. W 1831 roku Słupsk sprzedał port w Ustce Prusom i od tego czasu nastąpił planowy rozwój słupskiego portu, a szczególnie jego urządzeń portowych.

Ujście Słupi zawsze należało do niebezpiecznych i trudnych nawigacyjnie z powodu silnych prądów przybrzeżnych i silnych wiatrów wiejących prostopadle do osi toru podejściowego. Dlatego jednym z najważniejszych zadań stała się wtedy budowa latami morskiej, która wskazywałaby bezpieczną drogę do portu.
W 1871 roku postawiono przy stacji pilotów maszt, na który wciągano olejową latarnię z aparaturą Fresnela. Latarnia świeciła światłem czerwonym na odległość około 6 mil morskich [Mm], a wysokość światła wynosiła 11,6 m nad poziomem morza.
W 1892 roku zbudowano, z czerwonej licowanej cegły, nową stację pilotów z ośmiokątną wieżą przylegającą od zachodniej strony do budynku. Na szczycie wieży umieszczono w laternie optykę z nowocześniejszą soczewką, ale o tych samych parametrach co poprzednia. Dopiero w 1904 roku zmieniono charakterystykę światła na białe, przerywane.
Latarnia w takim kształcie przetrwała do dnia dzisiejszego i po zakończeniu II wojny światowej, już od 15 listopada 1945 roku wskazuje drogę wszystkim żeglującym po Bałtyku.
Należałoby jeszcze zaznaczyć, że po wojnie latarnia morska nosiła nazwę Postomino i dopiero od l stycznia 1947 roku zmieniono jej nazwę na Ustka.
Budynek latami, podobnie jak neogotycki kościół z 1882 roku, stanowi jeden z niewielu ocalałych w Ustce po wojennych zawieruchach obiektów, wartych zwiedzania.

źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Latarnia_Morska_Ustka  http://www.abcwypoczynku.pl/Ustka_8211_Latarnia_Morska_abcwypoczynku_go,articleQQid_article,444.htmlPokaż Miejsca na większej mapie
Latarnia Morska w Ustce Latarnia Morska w Ustce Latarnia Morska w Ustce

Latarnia Morska w Ustce
Foto Galeria

Widok z Latarni Morskiej w Ustce Widok z Latarni Morskiej w Ustce Widok z Latarni Morskiej w Ustce

Widok z Latarni Morskiej w Ustce
Foto Galeria