Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Wejście do Portu w Kołobrzegu

Port Kołobrzeg

Jest morskim portem nad Morzem Bałtyckim, u ujścia rzeki Parsęty, ma harakter handlowo-rybacki, posiada marinę jachtową, pełni także funkcję pasażerską.

W porcie działają nabrzeża przeładunkowe, dwie stocznie, Lokalne Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb. W Kołobrzegu znajduje się brzegowa stacja ratownicza SAR oraz morskie przejście graniczne.

-1936 r. do portu zawinęło 437 statków, a przeładunek wyniósł 73 945 ton.
-1938 r. przeładunki wynosiły 235 064 tony, z czego 73% stanowił obrót wewnątrzkrajowy.
-Lata 30. XX wieku istotną funkcję kołobrzeskiego portu stanowiło miejsce postoju jachtów i żaglówek. W Kołobrzegu regularnie odbywały się regaty i zawody żeglarskie.
Funkcja portowa jest najstarszą funkcją miastotwórczą Kołobrzegu, choć miasto rozwijało się w oderwaniu od portu. 18 marca 1945 roku Fort Ujście w porcie był ostatnim punktem oporu wojsk niemieckich w czasie obrony Twierdzy Kołobrzeg, do ostatnich dni obrony poprzez port trwała ewakuacja niemieckich żołnierzy i cywilów. W 1964 Minister Żeglugi ustanowił formalnie w Kołobrzegu port morski.
-Lata 1989-1993 przy porcie funkcjonował wolny obszar celny o 2 rejonach: w dawnej wsi Korzystno o powierzchni 58 ha i przy kapitanacie o powierzchni 2,1 ha.
-1996 r. połączono zarządzanie miastem i portem tworząc Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg.

Wielkość statków wchodzących do portu Kołobrzeg nie może przekraczać 85 m długości i/lub 4,70 m zanurzenia dla wody słodkiej (przy średnim stanie wody).
Redę portu Kołobrzeg stanowi akwen ograniczony linią kołową o promieniu 1,5 Mm wyprowadzoną z pozycji czerwonej latarni wejściowej wschodniego falochronu.
Kanał portowy od głowicy falochronu wschodniego do południowo-wschodniej granicy portu ma powierzchnię 166 107 m², a kanał portowy od obrotnicy do Kanału Drzewnego 840 m².

źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Port_Ko%C5%82obrzeg

Pokaż Miejsca na większej mapie
Port w Kołobrzegu

Port w Kołobrzegu
Foto Galeria

Widok z Latarni Morskiej w Kołobrzegu Foto Galeria

Widok z Latarni Morskiej w Kołobrzegu
Foto Galeria

Port Rybacki w Kołobrzegu
Port Rybacki w Kołobrzegu