Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Port w Gdyni
Rejs po Porcie, Stoczni oraz Porcie Marynarki Wojennej w Gdyni

Port w Gdyni
Foto Galeria

Port w Gdyni - Rejs po Porcie, Stoczni oraz Porcie Marynarki Wojennej w Gdyni
Port w Gdyni - Rejs po Porcie, Stoczni oraz Porcie Marynarki Wojennej w Gdyni
Będąc na Południowym Molo w Gdyni tam, gdzie cumuje ORP Błyskawica i Dar Pomorza, warto zakupić bilet i wybrać się wycieczkowym statkiem na rejs po porcie. My z tej szansy skorzystaliśmy. Po wejściu  na pokład statku i zajęciu dogodnego miejsca odbiliśmy od nabrzeża, by popłynąć w rejs po porcie. Na początku oglądaliśmy, z innej niż wszyscy perspektywy, Południowe Molo, a następnie popłynęliśmy wzdłuż kanału południowego, by oglądać zakotwiczone w porcie statki oraz instalacje portowe. Mijaliśmy Basen Węglowy, gdzie dokonuje się przeładunku węgla na wielkie statki, przepłynęliśmy obok nabrzeża wypełnionego drewnem, przeznaczonego do załadunku, a w oddali widać było magistralę gazową.  Port w Gdyni posiada dwa wejścia. Pierwotnie port posiadał tylko jedno wejście, jednak na skutek zniszczeń powstałych w wyniku działań II wojny światowej, było ono niedrożne i do momentu jego udrożnienia zostało wybite nowe wejście. Płynąc dalej docieramy do portu Marynarki Wojennej. W porcie tym majestatycznie stoją wielkie okręty wojenne oraz mniejsze jednostki pływające, zobaczyć można również łódź podwodną. Płynęliśmy dalej w kierunku punktu przeładunkowego kontenerów mijając Stocznię Marynarki Wojennej i Stocznię Gdyńską. Przez całą podróż towarzyszył nam narrator w postaci przewodnika, który opowiadał o mijanych statkach, instalacjach portowych i budynkach. Można również było dowiedzieć się od niego wielu ciekawych informacji dotyczących historii portu oraz informacji dotyczących perspektywach rozwoju tego, trzeciego co do wielkości, portu w Polsce. Rejs skończył się przy nabrzeżu, z którego ruszyliśmy. Wycieczka była bardzo ciekawa, rzadko mamy możliwość zobaczyć tyle statków z bliska. Statków handlowych, okrętów wojennych i remontowanych statków pozostających w stoczni. Gorąco polecam tę atrakcję gdyńskiego portu wszystkim turystom odwiedzającym to miasto.
autor:Zdrach


Rys Historyczny

Po pierwszej wojnie światowej Polska, II Rzeczpospolita, otrzymała dostęp do morza. Niestety do Polski nie został włączony Gdańsk, który został Wolnym Miastem pod zarządem Ligi Narodów. Polska pozostała więc bez dużego portu wojskowego i handlowego. Decyzja o budowie samodzielnego portu zapadła zimą 1920 roku. Bezpośrednim powodem były trudności z wyegzekwowaniem od Wolnego Miasta Gdańska dostępu do portu gdańskiego dla statków przywożących pomoc związaną z prowadzoną właśnie wojną polsko-radziecką 1920 r. W niedługim czasie, w 1921 roku, ruszyły pierwsze prace nad nowym portem w Gdyni. Do 1923 roku wybudowano tymczasowy port wojenny i schronisko dla statków rybackich. Także latem 1923 roku otwarto pierwszą regularną międzynarodową linię pasażerką z Gdyni do francuskiego portu Le Havre. Na skutek polsko-niemieckiej wojny celnej po1925 roku budowa portu znacznie przyspieszyła. I tak do 1930 roku wybudowano większość kluczowych urządzeń portowych dla eksportu i importu różnorakich towarów oraz ich przeładunku. Ponadto zapewniono odpowiednie warunki dla portu wojennego. W 1930 roku do Gdyni doprowadzono Magistralę Węglową. Od tej pory zostaje zapewniony stały transport kolejowy węgla ze Śląska. W wyniku działań związanych z planem czteroletnim w 1938 roku Gdynia stała się najważniejszym i najnowocześniejszym portem Morza Bałtyckiego, ponadto dziesiątym portem handlowym Europy. Przy porcie powstała stocznia, w której pierwszy statek transoceaniczny zwodowano w 1938 roku. W czasie drugiej wojny światowej w porcie stacjonowali Niemcy. Port w Gdyni był prawie całkowicie zniszczony po II wojnie światowej, lecz szybko, bo juz w czerwcu 1945 roku, udało się go na nowo uruchomić. Dziś port jest jednym z większych w kraju i jest ważnym portem handlowym. Posiada dwa wejścia, a w jego obrębie znajduje się również port Marynarki Wojennej.  
Rys historyczny na podstawie: www.edulandia.pl/edukacja/1,124764,6713976,Budowa_portu_w_Gdyni.html#ixzz2LC3dXRBj

Pokaż Ciekawe Miejsca na większej mapie