Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Pokaż Miejsca na większej mapielokalizacja
Piec do wypalania cegły
Cegielnia Krotoszyn
Foto Galeria 

Piec do wypalania cegły - Cegielnia Krotoszyn
Znajdziemy tu pozosta³oœci cegielni.

Cegielnia w Krotoszynie

Suszarnia i Hale - Cegielnia Krotoszyn

Suszarnia i Hale
Cegielnia Krotoszyn
Foto Galeria

Cegielnia w Krotoszynie
Foto Galeria 2005r 

Cegielnia - Cerabud Krotoszyn
Cegielnia w Krotoszynie

Cegielnia - Cerabud Krotoszyn
Foto Galeria