Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Stare Strącze - Gorzelnia


Pokaż Miejsca na większej mapielokalizacja
Gorzelnia w Starym Strączu 
Foto Galeria

Historia

Na początku roku 1945 życie w Starym Strączu i okolicy wyglądało w miarę normalnie. Wszystkie istniejące zakłady i instytucje pracowały, wyglądało na to że mieszkańcy spokojnie zajmują się swoimi codziennymi obowiązkami, lecz potajemnie pakowali niezbędne rzeczy do podręcznego bagażu i szykowali się do ucieczki. Musieli być przy tym ostrożni ponieważ wcześniejszy wyjazd z dobytkiem, przed ogłoszeniem ewakuacji, był karany nawet śmiercią. Z upływem mroźnych styczniowych dni przez sławę przejeżdżały coraz liczniejsze transporty Niemców. Po 24 stycznia rozpoczęto ewakuację mieszkańców. Uchodźcy tłoczyli się przy stacjach kolejowych i na drogach, pragnąc dostać się w Sudety do Turyngii i Gubina. Policjanci i kolejarze zostali wywiezieni do ochrony Górnego Śląska. Ostatni cywilny transport odjechał stąd 28 stycznia. Volkssturm mający bronić okolicy wycofał się. Na ulicach zapanowała cisza i pustka. Życie zamarło. Jedynym zabezpieczeniem domostw z wyposażeniem były po zamykane okna i drzwi. Pozostawiono bez opieki całe zagrody, maszyny i zwierzęta. Jedynymi ludźmi jacy zostali byli polscy przymusowi robotnicy w Sławie których nie ewakuowano z powodu braku miejsca w transporcie i znaczna część starszych Niemców szukających schronienia w pobliskich wioskach.

W nocy 31 stycznia do Sławy trafiło około pięćdziesięciu niemieckich żołnierzy szukających żywności i cywilnego ubioru. Następnego dnia Rosjanie podeszli do opustoszałego miasta i rozpoczęli atak po czym je zajęli i utworzyli miejską komendanturę.

Również w roku 1945 w Starym Strączu rozebrano pałac i wybudowano publiczną szkołę podstawową.

Najważniejszymi wydarzeniami w 1946 roku było przeprowadzenie 25 października inauguracyjnego posiedzenia Miejskiej Rady Narodowej w Sławie i zmiana na stanowisku burmistrza która nastąpiła 5 listopada.

W marcu 1950 roku w wyniku nowej ustawy o terenowych organach jednolitej władzy państwowej w miejsce wojewodów, starostów, burmistrzów i wójtów powstały prezydia rad narodowych.

Dotychczasowy kszta³t gminy jest efektem zmian administracyjnych w latach 1973-1975 i w roku 1999. W roku 2002 nast¹pi³o utworzenie powiatu wschowskiego i w³¹czenie do niego gminy i miasta S³awa.
Gorzelnia w Starym Strączu