Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Kolejka Linowa Szyndzielnia

Kolejka Linowa Szyndzielnia
Foto Galeria 

Kolejka Linowa Szyndzielnia

Pokaż Miejsca na większej mapie

Beskid Śląski

Schronisko Szyndzielnia

Schronisko Szyndzielnia

Kolejka zaprasza na wspaniałą, pełną miłych wrażań, wycieczkę gondolami naszej kolei linowej na szczyt Szyndzielni. W czasie jazdy i ze szczytu góry będzie można podziwiać piękną panoramę Bielska-Białej i Beskidów. Latem zachęcamy do pieszych wycieczek na Klimczok i sąsiednie szczyty górskie,a zimą do korzystania z wyciągów narciarskich.
Kolejka przystosowana jest do przewożenia osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, a także wózków dziecięcych, rowerów, nart i innego bagażu.
W grudniu 1953 r. rozpoczęła pracę kolej linowa na Szyndzielnię w Beskidzie Śląskim.
Jest to kolej nowego typu - dwulinowa, okrężna, systemu Girak.
Austriacka firma "Bruder Girak" opracowała dokumentację, dostarczyła konstrukcje podpór wraz z osprzętem, kompletne urządzenia mechaniczne i elektryczne, tabor i liny oraz objęła kierownictwo montażu.
Całość inwestycji prowadził zespół techniczny przy Krakowskim Zarządzie Inwestycji Kolejowych z inżynierami Z. Schneigertem, A. Mieczkowskim, J. Osmólskim.
Projektantem budynków była inż. arch. K. Ró-żyska, a wykonawcą całości robót Bielskie Przemysłowe Zjednoczenie Budowlane.
W latach 1994-95 poddana gruntownej modernizacji, także przez firmę “GIRAK” jest obecnie jedną z najnowocześniejszych kolei tego typu w Polsce.

źródła:
http://www.kolej-szyndzielnia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=6
http://www.kolej-szyndzielnia.pl