Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Studnia świętego Marcina w okolicy Krotoszyna


Pokaż Miejsca na większej mapielokalizacja
Studnia św. Marcina Foto Galeria 

Legenda o Studni świetego Marcina, Studni świetego Marcina w okolicy Krotoszyna

Legenda o Studni św. Marcina


Studnia św. Marcina znajduje się w lesie nieopodal Krotoszyna, obok miejscowości Chachalnia. Z tym miejscem związana jest bardzo ciekawa legenda. Mianowicie w tym miejscu znajdowała się wieś z kościołem. Pewnego dnia wszystko zapadło się pod ziemię, a w miejscu kościoła wytrysło źródło. Woda w ów źródle miała właściwości lecznicze. Z czasem źródełko obudowano, wybudowano małą kapliczkę a nieopodal zamieszkał pustelnik. Do dziś nie zachowała się kapliczka, a drewnianą cembrowinę zastąpiono betonowym kręgiem. W tym miejscu należy zauważyć, że w rejonie tym jest wiele obserwacji zjaw a sam rejon studni patrząc na mapę wykazuje wiele zmian terenu.
Legenda oparta na faktach historycznych. J. Łukaszewicz w publikacji "Krótki historyczno-statystyczny
opis miast i wsi...", Poznań 1869 podaje, że aż do roku 1834 w lesie między Zdunami a Sulmierzycami
stał drewniany kościółek i domek pustelnika. W kościółku raz do roku odbywał się odpust w dzień
św. Marcina.