Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Wiadukt kolejowy w Bolesławcu

Wiadukt kolejowy w Bolesławcu
Foto Galeria

Wiadukt kolejowy w Bolesławcu
W Bolesławcu na Dolnym Śląsku znajduje się niezwykły, jeden z najdłuższych w Europie, kamienny wiadukt kolejowy. Wiadukt rozpięty jest ponad rzeka Bóbr. Wymiary tej budowli to: długość 490 m, wysokość 26 m, szerokość 8 m, a posiada 35 przęseł. Wiadukt wybudowano na podstawie projektu pruskiego architekta Fryderyka Engelhardta Gansela. Pracę budowlane rozpoczęto 18 czerwca 1844 roku, a ukończono w lipcu 1846. Wiadukt był zniszczony w wyniku działań II wojny światowej, kiedy to wycofujący się Niemcy wysadzili środkowe przęsło budowli. Przeprawę jednak szybko, bo w 1947 roku, odbudowano i oddano do użytku. W roku 2006 wiadukt został bardzo ciekawie oświetlony i stanowi, poza funkcją przeprawy kolejowej, rozpoznawalny i cenny turystycznie obiekt Bolesławca.
tekst na podstawiepl.wikipedia.org/wiki/Wiadukt_kolejowy_w_Bolesławcu
Wiadukt kolejowy w Bolesławcu

Pokaż Ciekawe Miejsca na większej mapie