Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Praga (Praha) – Dzielnica ¯ydowska


Pokaż Miejsca na większej mapielokalizacja
Praga (Praha) - Dzielnica Żydowska
Foto Galeria

Na terenie praskiej Dzielnicy Żydowskiej znajduje się Stary Cmentarz Żydowski, ratusz, sala obrzędowa i sześć synagog: Staronowa, Pinkasa, Maiselowa, Hiszpańska, Klausowa i Wysoka. Dzielnica Żydowska powstała w XIII wieku, ale dzisiejszy wygląd uzyskała dopiero po wielkiej przebudowie asenizacyjnej na przełomie XIX i XX wieku. Mimo tego, iż udało się zachować tylko część najsłynniejszych zabytków, będących pamiątką wielowiekowej historii Żydów praskich, jest ona najlepiej zachowanym miejscem tego typu w Europie.

Ÿród³o:http://www.czechtourism.com/what-to-see/religious-sights/Prague.aspx?lang=pl-PL
Praga (Praha) – Dzielnica Żydowska