Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Stara Szwalnia w Krotoszynie
Jest to ostatnia foto-relacja przed likwidacją i demontażem zakładu

Stara Szwalnia w Krotoszynie
Foto Galeria

Stara Szwalnia w Krotoszynie

Pokaż Ciekawe Miejsca na większej mapie