Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Zapora Wodna i Zbiornik Sosnówka

Zapora Wodna i Zbiornik Sosnówka

Zapora Wodna i zbiornik Sosnówka powstał w latach 1986-2001. Ma charakter retencyjno – wodociągowy i zasila w wodę pitną Jelenią Górę oraz jej okolice. Zbiornik zasilają potoki Podgórna, Czerwonka i Sośniak. Przy zbiorniku wybudowano jedną z dłuższych w Polsce ziemną zaporę główną o długości 1.5 km. Pojemność całkowita zbiornika to 14 mln m³ wody.  Przy sprzyjającej pogodzie w tafli wody odbija się bajkowy pejzaż Karkonoszy, a miejsce to staje się unikatowe w całej Kotlinie Jeleniogórskiej.

Tekst na podstawie:miasteria.pl/miejsce/Zbiornik-i-zapora-Sosnowka.html

Zapora Wodna i Zbiornik Sosnówka
Foto Galeria

Zapora Wodna i Zbiornik Sosnówka

Pokaż Ciekawe Miejsca na większej mapie