Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Zapora i Elektrownia Wodna Złotnicka na Kwisie

Zapora Złotnicka na Kwisie
Foto Galeria 2012

Zapora Wodna Złotnicka na Kwisie

Pokaż Miejsca na większej mapie
Zapora i elektrownia Wodna na jeziorze Złotnickim

Malowniczo położona
Zapora Złotnicka została wybudowana według projektu radcy budowlanego Curta Bachmanna z Jeleniej Góry. Zlokalizowano ją na 103 km od ujścia Kwisy , koło Złotnik Lubańskich, powyżej Jeziora Leśniańskiego, również w przełomowym odcinku doliny, co zmniejszylo koszty inwestycji. Wstępne prace przy budowie tamy rozpoczęto w kwietniu 1919 roku. Budowa zapory w Złotnikach Lubańskich przypadła na trudny okres powojenny, przy ciągłych strajkach i galopującej inflacji. Dał się odczuć brak włoskich fachowców, których zatrudniano przy budowie zapory koło Leśnej. Z konieczności wiec korzystano z  usług miejscowych robotników. Na budowie zatrudniano 325 ludzi. Surowca do budowy dostarczał pobliski kamieniołom, natomiast cement sprowadzano aż z Opola. Koszt inwestycji zamknął się kwotą 2,1 mln marek w złocie. Budowę zakończono w 1924 roku. Budowa zbiornika była rozwinięciem planu ochrony przeciwpowodziowej Pogórza Sudeckiego i była czwartą tego rodzaju inwestycją na Dolnym Śląsku po niżej położonej Leśnej (1901 - 7907), Pilchowicach na Bobrze (1904 -1912) i Lubachowie na Bystrzycy (1912- 1917).

Dane Techniczne

- Tama ma 36m wysokości z czego 27,5 m nad poziomem terenu.
- Długość korony to 168m.
- Szerokość zapory w koronie osiąga 5m, a w stopie 27m
- W wyniku budowy zapory powstało jezioro o pojemności 10,5 mln m i powierzchni 125 ha. Wody Kwisy 
  spiętrzone są tu na długości około 8,4 km.

Urządzenia zrzutowe

Upust powierzchniowy z klapami o wysokości 70 cm z dwoma przęsłami po 22,5 m i kaskadą. Sztolnia obiegowa o długości 150 m z dwoma zasuwami o średnicy 1400 mm.
Upusty denne z zasuwami o średnicy 0 1400 mm i 0 7000 mm.

Elektrownia wodna

U podnóża zapory wybudowano w latach 1922-24 elektrownie wodną. Elektrownia zaopatrzona jest w trzy turbiny Francisa o łącznej mocy 4,42 MW.

tekst na podstaiwe Tablica Informacyjna Przy Zaporze   
 Zapora Złotnicka na Kwisie

Zapora Złotnicka na Kwisie
Foto Galeria 2011

Zapora i Elektrownia Wodna Złotnicka na Kwisie

Zapora Złotnicka na Kwisie
Foto Galeria 2020