Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Kościół p.w. św. Marii Magdaleny w Krotoszynie

Kościół pw Marii Magdaleny w Krotoszynie
Foto Galeria

Kościół parafialny p.w. św. Marii Magdaleny w Krotoszynie - drewniany, wzniesiony w 1755 r. na miejscu starszego kościoła istniejącego zapewne już w XIII w., na planie prostokąta z węższym wielobocznie zamkniętym rezbiterium, konstrukcji zrębowej, oszalowany, z blaszaną wieżyczką na sygnaturkę. Dach nad nawa dwuspadowy, nad prezbiterium wielopołaciowy, całość kryta gontem. Budynek gruntownie odnowiony w 1830 r.

Obiekt wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (L.dz. Kl.IV-885/37/60) z dnia 6 czerwca 1960 r., pod numerem 51/A [księga rejestrowa dawnego województwa kaliskiego].

źródło;
http://www.krotoszyn.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=4357&bar_id=3602

Pożar
Niedziela, 15 maja 2011. Pogoda sprzyja wycieczkom rowerowym i pieszym, po deszczowym i zimnym przedpołudniu nareszcie zrobiło się cieplej i przestało padać. Przechodzące osoby obok kościoła p.w. św. Marii Magdaleny zauważyli wydobywający się spod desek dym. Taką właśnie informację uzyskał dyspozytor Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Krotoszynie. Kiedy przyjął zgłoszenie zegar wskazywał godzinę 15:33.
Do pożaru wysłane zostają trzy samochody gaśnicze, samochód podnośnik z Jednostki Ratowniczo
- Gaśniczej PSP z Krotoszyna, samochód operacyjny z kamerą termowizyjną z JRG Ostrów Wlkp., samochody gaśnicze z jednostek OSP ze: Zdun, Benic, Biadek i Krotoszyna.
Po kilku minutach pierwsze zastępy z JRG Krotoszyn docierają na miejsce zdarzenia. W wyniku przeprowadzonego rozpoznania ustalono, że w całym kościele występuje bardzo duże zadymienie i wysoka temperatura, z prawej strony kościoła z drewnianej konstrukcji wydobywa się dym i płomienie. Drzwi do kościoła są zamknięte. Wewnątrz ognia nie widać.
Po przeprowadzonym rozpoznaniu ratownicy wyważyli drzwi główne wejściowe do kościoła, weszli do jego wnętrza z jednoczesnym wprowadzeniem gaśniczej linii wężowej. Po dotarciu do prezbiterium i ołtarza głównego stwierdzili, że pali się część podłogi przy prawej ścianie kościoła, pożar rozwija się także wewnątrz drewnianej ściany bocznej. Ogień został ugaszony prądem wody.
W tym samym czasie z urządzenia ONE SEVEN został podany prąd piany na zewnętrzną stronę ściany. Przy użyciu pił do drewna wycięto w ścianie otwór technologiczny przez który podano środek gaśniczy w celu ugaszenia zarzewi ognia. Następnie od konstrukcji nośnej drewnianej ściany oderwano deski w celu sprawdzenia czy pożar nie rozprzestrzenia się. W prezbiterium wycięto podłogę na powierzchni umożliwiającej dotarcie do nadpalonych belek i ugaszenia zarzewi. Z kościoła ewakuowano nadpalone wyposażenie w postaci ołtarza, krzeseł, klęcznika, świec, mszału i naczyń liturgicznych. Po przybyciu na miejsce strażaka z kamerą termowizyjną dokładnie sprawdzoną całą konstrukcję kościoła. Przez właz w stropie strażacy weszli na poddasze celem sprawdzenia czy ogień nie przedostał się na konstrukcję dachu - nie przedostał się. Na tym działania zakończono na dozorowaniu pozostał zastęp OSP Krotoszyn.
W wyniku podjętych skutecznych działań ratowniczo
- gaśniczych drewniany kościół został uratowany.
Tekst: mł. bryg. Tomasz Niciejewski

źródło:
http://www.psp.wlkp.pl/?art=5658
Kościół pw Marii Magdaleny w Krotoszynie
Kościół pw Marii Magdaleny Po Pożarze Foto Galeria

Kościół pw Marii Magdaleny Po Pożarze
Foto Galeria


Pokaż Miejsca na większej mapie