Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Opactwo Cystersów i Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Jakuba Starszego
w Kamieńcu Ząbkowickim


Pokaż Ciekawe Miejsca na większej mapie
Opactwo Cystersów w Kamieńcu Ząbkowickim

Opactwo Cystersów w Kamieńcu Ząbkowickim
Foto Galeria

Opactwo Cystersów w Kamieńcu Ząbkowickim
Około 1249 z pobliskiego Lubiąża do Kamieńca Ząbkowickiego przybyli Cystersi, jednak klasztor ufundowany został kilkadziesiąt lat wcześniej dla augustianów. Augustyni opuścili tę placówkę ze względu na swoje wewnętrzne problemy. Cystersi w posiadłościach klasztoru prowadzili działalność rolniczą, której sprzyjała dobra jakość gleb w rejonie doliny Nysy Kłodzkiej,  prowadzili też hodowlę bydła, koni i owiec. Zakonnicy zajmowali się tkactwem, krawiectwem, garbarstwem, szewstwem, piekarstwem, piwowarstwem, gorzelnictwem a także prowadzili kuźnie klasztorne. Klasztor w ówczesnym czasie pełnił funkcje polityczne, np. występował w roli mediatora w konflikcie biskupa wrocławskiego Tomasza Zaremby z Henrykiem IV Prawym. Opactwo kamienieckie rozwijało się do XV wieku. Działalność duszpasterska nie ograniczała się wyłącznie do murów opactwa, zakonnicy prowadzili hospicja, sprawowali opiekę nad chorymi, ubogimi i samotnymi oraz rozdawali jałmużnę. Podczas okresu prosperity pod koniec XIII wieku rozpoczęto budowę kościoła. Trudny okres rozpoczął się w XV wieku w czasie wojen husyckich. Klasztor nękany był grabieżczymi najazdami, podczas których dobra klasztorne były grabione, niszczone i palone. Kolejnych zniszczeń dokonały powodzie z 1496 i 1501 roku. Klasztor dźwignął się z tych nieszczęść, jednak w 1524 wybuchł wielki pożar i strawił część zabudowań. Kolejne nieszczęście to wojna trzydziestoletnia. Podczas tej wojny opactwo i jego posiadłości doszczętnie zdewastowano i ograbiono. Na domiar złego w 1633 wybuchła epidemia dżumy. Klasztor i po tych nieszczęściach dźwignął się, a stało się to za sprawą przybyłego z Lubiąża opata Szymon III Rudiger. Za jego sprawą odnowiono kościół oraz rozpoczęto kompleksową przebudowę opactwa. W wyniku tego powstał nowy browar, piekarnia, karczma i folwark. Okres rozkwitu nie trwał wiecznie i zakończył się z nastaniem wojen śląskich. Klasztor zaczął podupadać, nękany był wysokimi podatkami, które pustoszyły skarbiec. Dodatkowe obciążenie dla klasztoru stanowiły wojska Napoleońskie, które stacjonowały w Kamieńcu w 1807 roku. Koniec klasztoru to wydany 23 listopada 1810 przez króla prus Fryderyka Wilhelma III edykt sekularyzacyjny likwidujący opactwo. Nieszczęście nie opuszczało tego miejsca i w 1817 roku w klasztorze wybuchł potężny pożar. Ciekawostką jest, że w czasie II wojny światowej w klasztorze i kościele znajdowała się największa na Śląsku składnica dzieł sztuki i archiwaliów. Po zakończeniu wojny kościół pocysterski zaczął pełnić rolę kościoła parafialnego, a w zachowanych budynkach klasztoru utworzono oddział Archiwum Państwowego.

Kościół Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Jakuba Starszego w Kamieńcu Ząbkowickim
Obecnie Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Jakuba Starszego niegdyś był kościółem opactwa cysterskiego w Kamieńcu Ząbkowickim. Zbudowano go w latach 1290–1350 w stylu gotyckim. Projektu dostarczył mistrz Piotr z Ząbkowic Śląskich. Ciekawostką jest fakt, że jest to jedyna pocysterska świątynia halowa. Świątynię przebudowano na przełomie XVII i XVIII wieku i nadano jej styl barokowy. Następnie po tej przebudowie w 1722 kościół oprócz Wniebowzięcia NMP otrzymał wezwanie św. Jakuba Starszego. Wewnątrz znajdziemy jeden z największych w Polsce drewnianych ołtarzy wykonania Krzysztofa Koenigera z Wrocławia. W centralnej jego część umieszczono obraz Michała Willmanna przedstawiający Wniebowzięcie NMP, a powyżej owalny, przedstawiający Trójcę Świętą. Co ciekawe obydwa malowidła wykonane zostały w 1705 i są jednymi z ostatnich obrazów Michała Willmanna. Kolejnym wartym zauważenia elementem świątyni jest ambona z 1708 roku autorstwa  rzeźbiarza Krzysztofa Königera. W jej zwieńczeniu znajdziemy scenę z odpoczywającym pod drzewem Jakubem, któremu we śnie objawił się Bóg i aniołowie. Nad baldachimem drabina oparta o chmury, po której wchodzą i schodzą Anioły Boże. Wewnątrz świątyni znajdziemy również organy i zabytkowe ołtarze boczne. Na zewnętrznej fasadzie od strony zachodniej umieszczono figurę Chrystusa z krzyżem, a po jej obu stronach, rzeźby Matki Bożej i św. Józefa.
Tekst na podstawie http://pl.wikipedia.org/wiki/Opactwo_Cysters%C3%B3w_w_Kamie%C5%84cu_Z%C4%85bkowickim