Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Kościół Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej
w Mokronosie

Kościół Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Mokronosie
Foto Galeria

Kościół Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Mokronosie

Pokaż Miejsca na większej mapie
Kości
ół p.w. NMP Wniebowziętej wybudowany został w latach 1874-77 w modnym wówczas stylu neogotyckim. Jest trzecia budowlą sakralną na tym miejscu. Pierwszy - drewniany - kościół powstał w Mokronosie w 2 połowie XVw. ; w 1668r. poświęcony został powstały na jego miejscu nowy kościół - p. w. św. Andrzeja Apostoła - również drewniany, z dwoma kaplicami i pięcioma ołtarzami. Kościół ten spłonął w połowie XIX wieku. Obecny kościół jest budowlą jednonawową z dwiema bocznymi kaplicami, shcodkowymi szczytami i wieżą o ostrosłupowym zwieńczeniu od strony zachodniej.
Jego neogotyckie wyposażenie w większości pochodzi z okresu budowy. Wyjątkiem są pochodzące z wyposażenia starszej świątyni krucyfiksy: barokowy z 2 połowy XVIIIw., manierystyczny z przełomu XVI/XVIIw. znajdujący się na belce tęczowej, ołtarzowy z ok.1760r. w stylu rokoko oraz procesyjny - barokowy z XVIIIw.
Wnętrze nakrywa drewniany strop kasetonowy. W kościele zachował się stary dzwon odlany w 1761r. Przy kościele rośnie kilka okazałych robinii akacjowych (Robinia pseudoacacia), a w pobliskim parku krajobrazowym założonym w XIXw. - okazały platan klonolistny (Platanus x acerifolia Willd).

Źródło http://www.kozminwlkp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=33