Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Kościół pw. św. Wawrzyńca w Wołowie


Pokaż Miejsca na większej mapielokalizacja
































Kościół pw. św. Wawrzyńca w Wołowie
Foto Galeria

Pierwotnie drewniany, murowany od XIV w. (budowę rozpoczęto w roku 1391), ufundowany przez Henryka III Głogowskiego. Przebudowany w latach 1471-1483 uzyskuje charakter późnogotycki. Był wtedy najbardziej okazałą budowlą Wołowa a jednocześnie ozdobą miasta. Kościół rozbudowano w 1908 r. - dobudowano kruchtę od strony zachodniej. Kościół ma czteroprzęsłową prostokątną nawę i wydłużone prezbiterium.
Od północy między ławą a prezbiterium znajduje się kwadratowa wieża, a obok niej zakrystia. Warto dodać, że znajdujące się w nim organy to dzieło Adama Honorato Caspariniego. Instrument został zbudowany w roku 1716 i jest jednym z nielicznych i niemal w pełni oryginalnie zachowanych instrumentów w skali Europy. Obecnie parafia rzymsko-katolicka.

źródła:
http://www.wolow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=6
Kościół pw św  Wawrzyńca w Wołowie