Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Maternusa w Lubomierzu

Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Lubomierzu
Foto Galeria

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Maternusa w Lubomierzu

Pokaż Ciekawe Miejsca na większej mapie
Muzeum Kargula i Pawlaka w Lubomierzu
Muzeum Kargula i Pawlaka w Lubomierzu
Lubomierz - Miasto Kargula i Pawlaka
Lubomierz
Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Maternusa w Lubomierzu

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Maternusa w Lubomierzu to piękny sakralny obiekt znajdujący się w najwyższym punkcie Lubomierza. Pierwsze wzmianki sięgają XIII wieku, kiedy to książę jaworski Henryk IV zgodził się na budowę świątyni i klasztoru Benedyktynek. Fundatorem kościoła była Jutta von Liebenthala. Lubomierz pod rządami sióstr Benedyktynek otrzymał w 1291 roku prawa miejskie z rąk księcia świdnickiego Bolka I. Podczas wielkiego pożaru w XV wieku część miasta wraz z drewnianym kościołem spłonęła. Niebawem jednak postawiono nową gotycką, murowaną świątynię. Ona również spłonęła w1688 roku, jednak ostała się wieża i kawałek murów prezbiterium. W latach 1727-1730 przy wykorzystaniu pozostałych spalonych elementów, zbudowano nowy kościół, który przetrwał do naszych czasów. W 1810 roku po sekularyzacji klasztor sióstr Benedyktynek został rozwiązany. Od 1845 do 1946 roku do kościoła wprowadzają się siostry Urszulanki. Dziś kościół jest lubomierskim kościołem parafialnym. Od zewnątrz oglądniemy trójkondygnacyjną fasadę pozbawioną wieży oraz ogólną bryłę kościoła. Wewnątrz warto zwrócić uwagę na freski nawy głównej, na których widnieją malowane przez Georga Wilhelma Neunhertza sceny „Przemienienie na górze Tabor”, „Wniebowstąpienie” i „Chwała Niebieska Chrystusa”. Kolejny zabytek to organy z 1797 roku umieszczone na emporze nad bramą główną. W kaplicach bocznych znajdziemy ołtarze autorstwa Józefa Fridricha. Natomiast na ołtarzu głównym, zobaczymy tworzącą go wysoką płaskorzeźbę przedstawiającą scenę Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Są tu również figury świętych: św. Wacława – patrona Czech, św. Maternusa, św. Benedykta i św. Scholastyki, św. Floriana – patrona strażaków, św. Bernarda od Krzyża, św. Jadwigi oraz św. Barbary. Na ołtarzu umieszczono też szklane relikwiarze, a w nich szkielety męczenników: Benignusa i Viktoriusa. W świątyni znajdziemy jeszcze rokokową kaplicę Zesłania Ducha Świętego, pełniącą w czasach sióstr zakonnych, rolę klauzuli. Tam zachowały się stalle zdobione płaskorzeźbami przedstawiającymi herby rodów szlacheckich, które wspierały klasztor.
Z tym kościołem wiążą się pewne ciekawostki, a mianowicie: słynący z wielkiego bogactwa klasztor sióstr Benedyktynek pod koniec II wojny światowej stał się składnicą różnorakich depozytów. Niemcy zwozili tu skarby, kosztowności i dzieła sztuki. Tu miały znajdować się zdemontowane płótna i rzeźby z Lubiąża. Gdy front wschodni niebezpiecznie zbliżył się do granic Dolnego Śląska, część kosztowności została wywieziona, a część z braku czasu została ukryta na terenie kościoła oraz zabudowań klasztornych. Po zakończeniu działań wojennych armia czerwona zrabowała część znalezionych kosztowności, jednak jak donoszą źródła, nie udało im się znaleźć ukrytych depozytów. Kolejną wartą zauważenia datą są lata 50 XX w, wtedy w kościele przebywał Karol Wojtyła, który podczas jednej z wycieczek rowerowych przejeżdżał przez Lubomierz. Kolejna ciekawostka wiąże się z latami 60 XX wieku. Wtedy odkryto pod nawą główna, podziemia z grobowcami. Grobowce obecnie nie są dostępne i przykryto je masywna płytą. Kościół brał również udział w filmach m.in. „Zakład” Teresy Kotlarczyk (1990) i „Tajemnica twierdzy szyfrów” Bogusława Wołoszańskiego (2007).
tekst na podstawie://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Wniebowzi%C4%99cia_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Marii_Panny_i_%C5%9Bw._Maternusa_w_Lubomierzu