Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach


Pokaż Miejsca na większej mapielokalizacja
Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach
Foto Galeria 

Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach
Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach
– muzeum w domu rodzinnym papieża Jana Pawła II mieszczące się przy ulicy Kościelnej 7 (dawniej Rynek 2) w Wadowicach obok Bazyliki Ofiarowania NMP, dokumentujące życie i działalność kapłańską, a także związki papieża z Wadowicami.

Zakaz Robienia Fotek

W roku 1919 na pierwszym piętrze w domu przy ul. Kościelnej 7 zamieszkali przyszli rodzice Papieża Jana Pawła II, Karol Wojtyła i Jego żona Emilia z Kaczorowskich oraz ich trzynastoletni syn Edmund, zajmując dwa pokoje z kuchnię (1, 2, 3 ) . 18 maja 1920 r. urodził się tam drugi syn, Karol Józef, Ojciec Święty Jan Paweł II. Jego siostra zmarła wkrótce po urodzeniu, zaś brat Edmund wyjechał po maturze na studia do Krakowa i potem jako lekarz w Bielsku, umarł zarażony szkarlatyną 4 grudnia 1932 r. Po śmierci matki 13 kwietnia 1929 r. Karol wraz z ojcem mieszkali w pokoju z kuchnią ( 2, 3 ), zaś pokój 1 pozostał prawie nie używany.

Na początku lata 1938 r. Karol Wojtyła opuścił razem z ojcem Wadowice, by studiować polonistykę w Krakowie. Większa część umeblowania została zabrana. W dawnym mieszkaniu rodziny Wojtyłów dokonano póżniej wielu zmian: podłogę z pomalowanych desek zastąpiono parkietem, drzwi między pokojami umieszczone w amfiladzie w pobliżu okien przesunięto na środek ścian, w pokoju ( 1 ) przebito drzwi na balkon, zamurowano dwa okna od strony kościoła i zastąpiono jednym, wymieniono stolarkę, wreszcie dołączono trzy dalsze pokoje ( 4, 5, 6 ).

Wystawa w Domu Rodzinnym Papieża Jana Pawła II ma zilustrować i upamietnić Jego życie i działalność w Polsce, aż do momentu, w którym opuścił ją na stałe, wybrany biskupem Rzymu.
W pokoju ( 2 ), w którym Karol Wojtyła urodził się i mieszkał do roku 1938 oraz w przylegającej do niego kuchni ( 3 ) zgromadzono to, co zachowało się z dawnego umeblowania przewiezionego do Krakowa po opuszczeniu Wadowic. W pokojach ( 1, 3, 4, 5 ) w gablotach po stronie prawej znajdują się dokumenty ( oryginały bądź kopie ), przedmioty, które stanowiły osobistą własność Karola Wojtyły, oraz Jego rękopisy i dzieła wydane przed 16.X.1978 r. Na ścianach wiszą fotografie Karola Wojtyły i miejsc gdzie często przebywał. Na wstędze biegnącej po stronie lewej umieszczono fotografie z wielu momentów życia, od dziecka poprzez lata szkolne i studenckie, przyjęcie służby kapłańskiej i biskupiej, wreszcie godności kardynała, aż po wyjazd na konklawe do Rzymu. W pokoju ( 6 ) wystawiono książki o Janie Pawle II wydane w różnych krajach świata.
W 1998 r. dołączono do stałej ekspozycji dwa pokoje ( 7, 8 ). Po lewej stronie w pokoju ( 7 ) znajduje się kompozycja z fotografii ukazujących w sposób symboliczny Papieża Jana Pawła II i Jego ojczyznę. Na planszy po prawej stronie znajdują się zdjęcia z pierwszego i drugiego pobytu w rodzinnym mieście. W pokoju ( 8 ) umieszczone zostały zdjęcia z ostatniej wizyty w Wadowicach. W pokojach ( 7 i 8 ) zawieszone są również obrazy z 20-lecia pontyfikatu Ojca Świętego.

źródło:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dom_Rodzinny_Ojca_%C5%9Awi%C4%99tego_Jana_Paw%C5%82a_II_w_Wadowicach