Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Muzeum w Biskupinie


Pokaż Miejsca na większej mapielokalizacja
Muzeum w Biskupinie
Foto Galeria 

Muzeum w Biskupinie
W pawilonie muzealnym przejrzysta ekspozycja ukazuje rozwój osadnictwa w Biskupinie i na Pałukach w ciągu ok. 10 tys. lat, od momentu pojawienia się łowców reniferów, przez epokę brązu, aż do XV w. Pojedyncze znaleziska archeologiczne wzbogacają rekonstrukcje graficzne, modele i zdjęcia.

Ÿród³o:http://www.pascal.pl/atrakcja.php?id=23890

Gród w Biskupinie