Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Muzeum Archidiecezjalne w GnieŸnie


Pokaż Miejsca na większej mapielokalizacja
Muzeum Archidiecezjalne w Gnieźnie
Foto Galeria 

Muzeum Archidiecezjalne w Gnieźnie
Muzeum Archidiecezjalne w Gnieźnie – muzeum erygowane przez przez ówczesnego biskupa gnieźnieńskiego Józefa Glempa w 1989 i otwarte 22 maja 1991, obejmujący swoją opieką zbiory w skarbcu archikatedry gnieźnieńskiej, mieszczące się w zaadoptowanym budynku znajdującym się tuż przy katedrze.
Zbiory obejmują zabytki sztuki sakralnej należące do archidiecezji gnieźnieńskiej, często przeniesione z innych miejsc (np. kolegiata w Kruszwicy i Trzemesznie). Muzeum sprawuje również opiekę nad skarbcem katedralnym, który obok wawelskiego i jasnogórskiego posiada najcenniejsze i najbardziej unikatowe zabytki sakralnej sztuki romańskiej i gotyckiej w Polsce oraz nad zabytkami samej archikatedry, do których należą m.in. Drzwi Gnieźnieńskie. Oprócz zbiorów katedry muzeum posiada kolekcje rzeźb sakralnych, portretów trumiennych, tkanin liturgicznych, medali, monet oraz pamiątek po ostatnich prymasach Polski. Pierwszym dyrektorem, kustoszem i organizatorem zbiorów był Bolesław Dzierwa.

Cenne eksponaty
    * Kielich Świętego Wojciecha - agatowa czara z X wieku w złotej oprawie z przeł. XII i XIII w.
    * I Kielich Dąbrówki z ok. 1170
    * II Kielich Dąbrówki - dar Mieszka III Starego dla archikatedry gnieźnieńskiej z ok. 1190, pochodzący z
      Trzemeszna
    * Zaśnięcie Najświętszej Marii Panny - drewniana płaskorzeźba z XIV w. z kościoła w Liszkowie
    * Opłakiwanie z Gościeszyna - rzeźba z ok. 1420

Ÿród³o:http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Archidiecezjalne_w_Gnie%C5%BAnie