Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Muzeum Papiernictwa
Duszniki Zdrój

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdrój
Foto Galeria

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdrój

Młyn papierniczy w Dusznikach Zdrój jest zabytkiem techniki. Jego dach kryty jest gontem. Od zachodu dach kończy barokowy szczyt. Należy również zwrócić uwagę na oryginalny pawilon wejściowy w kształcie wieży. W jego wnętrzach oglądniemy ciekawą polichromię z XVII-XIX wieku.
Z 1562 r pochodzi pierwsza wzmianka o tutejszej papierni, jednak podczas powodzi w 1601r papiernia uległa zniszczeniu. Młyn szybko odbudowano bo już w 1605r wznowiono czerpanie papieru. Z powodu rozwoju technicznego w XIX wieku i maszynowej techniki produkcji papieru, Dusznicki młyn stopniowo podupadał. Aby dostosować się do nowych trendów w 1905 r zamontowano maszynę papierniczą. Kolejno w okresie międzywojennym całkowicie zaniechano produkcji, a papiernię przekazano miastu. Od tego czasu młyn papierniczy stopniowo popadał w ruinę. Poważnych remontów doczekał się dopiero w latach 60 XX wieku kiedy to przystąpiono do urządzania w nim Muzeum Papiernictwa. Muzeum oficjalnie  otwarto 26 lipca 1968 roku. Obiekt szybko stał się atrakcją turystyczną przyciągającą rzesze turystów. Niestety powódź z 1998r podniszczyła zabytkowy obiekt, jednak szkody szybko usunięto. Kolejny remont zakończono w 2008 i przystosowano obiekt do zwiedzania przez osoby niepełnosprawne. Przy okazji tego remontu poddano analizie dendrochronologicznej fragmenty belek. Wyniki tych badań potwierdziły datowanie budynku głównego na 1605 r.
Dziś muzeum udostępnia zwiedzającym ekspozycje poświęcone historii papieru oraz jego roli w rozwoju cywilizacji i zastosowaniu w codziennym życiu. Do najciekawszych zbiorów należą kolekcje arkuszy papierów z filigranami z polskich, śląskich i pomorskich czerpalni z XVI-XXI wieku, arkusze papierów barwionych historycznymi technikami z XIX-XX wieku. Zabytkowe aparaty do badania właściwości papieru z XIX-XX wieku, urządzenia do produkcji papieru czerpanego takie jak formy czerpalne, prasy do odciskania wody. Zwiedzający mogą uczestniczyć w pokazie czerpania papieru. Eksponowane są tu też maszyn wykorzystywane w przemyśle papierniczym z początku XX wieku, urządzenia wykorzystywane w drukarstwie i introligatorstwie również z początku XX wieku. Jednak do najcenniejszym eksponatów dusznickiego muzeum należy młyn papierniczy. To bogato zdobiony obiekt uchodzący za najcenniejszy zabytek techniki, świadczącym o historii tutejszego papiernictwa i bogactwie dusznickich papierników. Nie sposób wymienić wszystkich eksponatów wiec zapraszam do zwiedzania. Nadmienię jeszcze,  że muzeum jest znaczącym ośrodkiem badań nad historią papiernictwa.

Tekst na podstawie http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Papiernictwa_w_Dusznikach-Zdroju
Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdrój

Pokaż Ciekawe Miejsca na większej mapie
Duszniki Zdrój
Duszniki Zdrój