Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Muzeum Pocz¹tków Pañstwa Polskiego w GnieŸnie


Pokaż Miejsca na większej mapielokalizacja
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
Foto Galeria 

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
Powstanie muzeum w Gnieźnie związane jest z prowadzonymi od 1948 roku badaniami archeologicznymi, których celem było poznanie historii oraz uzyskanie zabytków dokumentujących początki państwa polskiego i jego pierwszej stolicy. Powołano je w 1956 roku jako gnieźnieński Oddział Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. W 1966 roku, w ramach obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego, zrodziła się idea poszerzenia zakresu jego działalności i budowy nowej siedziby. Muzeum stało się samodzielną placówką w 1973 roku. Wówczas rozpoczęto budowę nowego gmachu przy ulicy Józefa Kostrzewskiego. Oficjalne otwarcie stałej ekspozycji i nadanie nazwy Muzeum Początków Państwa Polskiego nastąpiło w 1983 roku.

Kadra Muzeum zajmuje się popularyzacją wiedzy o historii i kulturze średniowiecza, za szczególnym uwzględnieniem okresu od początków państwa polskiego do końca panowania dynastii Piastów. Realizuje projekty wystawiennicze, edukacyjne i naukowo-badawcze. Nasza placówka posiada zbiory archeologiczne, artystyczne, historyczne i archiwalne. Jest jednym z najważniejszych punktów na trasie Szlaku Piastowskiego
– najbardziej uczęszczanym szlaku turystycznym prowadzącym przez Wielkopolskę.

Obok systematycznie wzbogacanych o nowe eksponaty wystaw stałych, w Muzeum organizujemy różnorodne, przekrojowe ekspozycje czasowe prezentujące zabytki od pradziejów, poprzez średniowiecze i czasy nowożytne, aż po współczesność. Dużym sukcesem okazały się nagrodzone ekspozycje:
„Gniezno, Mater Ecclesiarum Poloniae” (Sybilla 2000, I nagroda), „Piękno nieprzemijające. Sztuka pradziejowa ziem polskich” (Sybilla 2002, I nagroda), „Pokój i Dobro. Franciszkanie i Klaryski w Wielkopolsce od XII do XIX w.” (Izabella 2006, Grand Prix), „Ars scribendi. O sztuce pisania w średniowiecznej Polsce” (Izabella 2008, Grand Prix).

Wystawy stałe

    * Wielkopolska średniowieczna
    * Gniezno średniowieczne
    * Gniezno nowożytne
    * Rzeźba romańska w Polsce
    * Oręż wieków minionych
    * Piastów malowane dzieje

źródło:
http://hiker.pl/turystyka/Muzeum-Pocz%C4%85tk%C3%B3w-Pa%C5%84stwa-Polskiego/323
http://www.mppp.pl/