Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Pomnik Ofiar Zbrodni Katyńskiej we Wrocławiu


Pokaż Miejsca na większej mapielokalizacja
Pomnik Ofiar Zbrodni Katyńskiej we Wrocławiu
Foto Galeria 

Pomnik Ofiar Zbrodni Katyńskiej we Wrocławiu Foto Galeria
Pomnik Ofiar Zbrodni Katyńskiej (Pomnik Ofiar Katynia, Miednoje i Charkowa, więźniów obozów Kozielsk, Starobielsk, Ostaszków) we Wrocławiu, to pomnik upamiętniający ofiary zbrodni katyńskiej. Autorem projektu pomnika jest Tadeusz Tchórzewski. Budowany w latach 1994-2000.

Uroczystość odsłonięcia pomnika odbyła się 22 września 2000 r. Odsłonięcia dokonał (w obecności rodzin pomordowanych, władz Wrocławia i Województwa Dolnośląskiego, przedstawicieli duchowieństwa, Wojska Polskiego, Policji i kombatantów), Andrzej Przewoźnik.

Pomnik usytuowany jest na planie krzyża, na powierzchni 380 m2. Ma formę czterech płyt granitowych oraz dwóch figur z brązu: Anioła Śmierci i Piety Katyńskiej - Matki-Ojczyzny trzymającej w ramionach zamordowanego jeńca. Na ścianie postumentu z lewej strony wyryte są nazwy miejsc zbrodni, zaś na postumencie, ze strony prawej - nazwy obozów jenieckich.

Na pomniku umieszczono tablicę z inskrypcją w języku polskim

Na pomniku umieszczono tablicę z inskrypcją w języku polskim
Wiosną 1940 roku z rozkazu Stalina strzałem w tył głowy zamordowano w Katyniu, Miednoje, Charkowie i w nieznanych miejscach byłego ZSSR 22 tysiące polskich oficerów, policjantów i innych jeńców z obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk
W hołdzie pomordowanym pomnik ten z inicjatywy stowarzyszenia
„Dolnośląska Rodzina Katyńska” ufundowali rodacy
Wrocław, w roku 1999


źródła:
http://wapedia.mobi/pl/Pomnik_Ofiar_Zbrodni_Katy%C5%84skiej_we_Wroc%C5%82awiu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_Ofiar_Zbrodni_Katy%C5%84skiej_we_Wroc%C5%82awiu