Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Wielkopolski Park Etnograficzny
Skansen w Dziekanowicach

Wielkopolski Park Etnograficzny
Foto Galeria  2007

Wielkopolski Park Etnograficzny
Godziny Otwarcia
09.01-14.04 Nieczynne
15.04-30.04 czynne od godz 10 do 17
01.05-31.08 czynne od godz 10 do 18
01.09-15.10 czynne od godz 10 do 17
16.10-21.12 Nieczynne

Cena biletu

Bilety: Normalny – 12 zł, Ulgowy – 6 zł, Wycieczkowy – 9/4 zł

info

Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach, Od­dział Muzeum Pierw­szych Piastów na Lednicy, to muzeum etno­gra­ficzne na wolnym powietrzu popu­larnie nazywane „dużym skan­senem”, które gromadzi, zabezpiecza i eksponuje przede wszy­stkim przedmioty związane z życiem i działalnością miesz­kańców wsi i miasteczek z ob­szaru Wielkopolski historycznej. Ze względu na wielkość i  obszar badawczy  jest ono uznawane za główne muzeum skansenowskie dla Wielkopolski i jedno z naj­ważniejszych muzeów tego typu w Polsce. Położone w przepięknym plenerze nad jeziorem Lednica prezentuje 53 obiekty tradycyjnego budownictwa chłopskiego, dworskie­go, sakralnego i folwarcznego, przeniesione z różnych stron Wielkopolski. W większości tych obiektów eksponowane są wystroje dawnych wnętrz i obejść. Przybywszy tu i spacerując (ok. 2 go­dzin) wśród pól i między opłotkami muze­al­nych zagród mogą Państwo zobaczyć wyposażenie starej kuźni, zajść do chałupy chłopskiej, wyciszyć się w wiejskim kościele, wspiąć się na wzgórze, na którym stoją róż­ne typy wiatraków i skąd widać wspaniałą panoramę jeziora Lednica, a dalej zatrzymać się na wiejskim cmentarzu, zajrzeć do wnętrza osiemnasto­wiecz­nej kaplicy, by w końcu, zaczerpnąwszy nieco atmo­sfery dworu, odpocząć w ota­czającym go parku.
Siedziba Oddziału mieści się w zespole dworskim, którego układ przestrzenny nawiązuje do baro­kowej kompozycji założeń dworskich z miejscowości Łomnica pod Zbąszyniem (woj. wielkopolskie). Zasadniczo składa się z trzech budynków: kopii dworu ze Studzieńca pod Rogoźnem oraz kopii dwóch oficyn z Łomnicy wkom­ponowanych w strefę zieleni parkowej. Generalnie obiekty te pełnią ogólno­mu­zealne funkcje użytkowe (pracownie, magazyny zbiorów, archiwum, miesz­ka­nia), tym niemniej parter dworu udostępniony jest zwiedzającym, gdzie zaaran­żo­wano wystrój wnętrz ukazujący poziom życia przeciętnej rodziny ziemiańskiej w okresie międzywojennym.

źródło;
http://www.lednicamuzeum.pl/Wielkopolski-Park-Etnograficzny.aspx.htm

Pokaż Ciekawe Miejsca na większej mapie
Wielkopolski Park Etnograficzny Skansen w Dziekanowicach

Wielkopolski Park Etnograficzny
Foto Galeria  2018