Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Diabelski Kamień nieopodal wsi Roszki

Diabelski kamień - Roszki
Foto Galeria

Diabelski kamień - Roszki

Pokaż Ciekawe Miejsca na większej mapie
Diabelski Kamień nieopodal wsi Roszki
Nieopodal Krotoszyna w leśnych ostępach między wsiami Ryczków i Rozdrażewek znajdziemy Diabelski Kamień. Dojdziemy do niego idąc od leśniczówki Sokołówka w kierunku giełdy drzew. Wedle miejscowej legendy Głaz spoczywa tam od czasu potopu szwedzkiego. A geneza jego w tym miejscu umiejscowienia jest taka. W czasie kiedy szwedzki generał Miller z marnym skutkiem oblegał Częstochowę, zabrakło mu kul do kolubryny. Wezwali więc na pomoc piekło. Diabeły szybko odpowiedziały na wezwanie szwedzkiego generała. Jeden z czortów udał się do Szwecji, wziął jeden z olbrzymich głazów i lecąc nad Polską, niósł go do Częstochowy. Diabeł przelatując z kamieniem powodował ciemnienie nieba, szum wichru, świst i potężne dudnienie. W tym czasie jeden z Chłopów z Rozdrażewka orał pole. Kiedy usłyszał nienaturalne odgłosy i zobaczył przelatującego diabła, padł przerażony na ziemię i zaczął odmawiać godzinki. Wówczas diabeł wstrząsnął się jakby święconą wodą skropiony, ręce mu zadrżały i upuścił kamień, który spadając, głęboko wrył się w ziemię. Diabeł rozzłościł się straszliwie, próbował głaz wyciągnąć z ziemi, kopiąc w niego racicami, jednak głaz coraz głębiej zapadał się w ziemię. W końcu zmęczony diabeł zrezygnował. Postanowił wrócić do piekła jednak przed tym chcąc odpocząć usiadł na kamieniu, w wyniku czego wyżłobił w nim płytkie, nieckowate zagłębienie. Szwedzi nie zdobyli Częstochowy a kamień, do dnia dzisiejszego leży zagrzebany w ziemi i wprawnym okiem można wypatrzeć na nim ślady racic i tyłka diabła.

Tekst na podstawiehttp://www.nuke.krotoszyn.pl/legendy.html#107