Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Adrszpachskie Skały - Adršpašské Skály
lub Adršpašskoteplické Skály

Adrszpachskie Skały
Adršpašské Skály
Foto Galeria 2015

Adrszpachskie Skały lub Adršpašské skály lub Adršpašskoteplické Skály

Adrszpachskie Skały znajdują się w pobliżu wsi Adrszpach (Adršpach) w Czechach. Stanowią część rezerwatu przyrody o nazwie „Národní přírodní rezervace Adršpašskoteplické skály” i są fragmentem Adrszpachsko-Teplickich Skał (Adršpašskoteplické skály). Natomiast  Adršpašskoteplické skály to masyw górski w Sudetach Środkowych będący częścią niezwykle urokliwych Gór Stołowych. Masyw zbudowany jest z górnokredowych piaskowców, które w wyniku wietrzenia, działania wody i mrozu tworzą niepowtarzalne formy skalne. W dawnych czasach w skalnych labiryntach okoliczni mieszkańcy szukali schronienia w niespokojnych czasach. Przez długie lata wiedza o tych skałach była niewielka. Wiedzę tę zgłębiali od roku 1700 pierwsi pionierzy turystyki, którzy przybyli ze Śląska oraz kolejni turyści i badacze. Najstarszy znany wizerunek Adršpašskich skál pochodzi z roku 1739. W roku 1824 wśród skał wybuchł wielki pożar lasu. Pożar trwał kilka tygodni i zniszczył prawie całą roślinność leśną. Dzięki temu skalne labirynty stały się bardziej dostępne dla turystów, w wyniku czego rozpoczęto budowanie pierwszych szlaków turystycznych w Adrszpachu. Dziś przez masyw Adršpašskoteplickich skál prowadzi kilka szlaków turystycznych o różnym stopniu trudności. Jednak są one w większości bardzo łatwe. Szlaki prowadzą przez urokliwe miejsca, skalne labirynty i wąwozy. Adršpašské skály lub jak je niektórzy nazywają Adrszpaskie Skalne Miasto składają się z unikalnych bloków piaskowców. Przez lata jednolita płyta piaskowca została podzielona licznymi kanionami, dolinami i szczelinami na szereg fragmentów. Całość porósł las z licznymi gatunkami górskiej i podgórskiej fauny i flory. Na terenie Adrszpaskich skał znajdziemy dwa górskie jeziorka na różnych wysokościach oraz dwa wodospady. Całość zwiedzamy wyznaczoną trasą turystyczna wijącą się między labiryntami form skalnych. Trasa jest dość prosta, składa się z ścieżek, wygodnych schodków, poręczy, drabin i platform. Wiele z napotkanych skał posiada własne nazwy. Znajdziemy więc głowę z cukru, kochanków czy starostę i starościnę oraz wiele innych osobliwych form. Ponadto miejsce to jest najbardziej znanym piaskowcowym teren wspinaczkowym na świecie. Miejsce na pewno godne polecenia i na pewno godne by tu jeszcze raz wrócić. Nadmienię tylko, że w pobliżu znajduje się podobne miejsce o nazwie Tepliskie skały lub Teplickie Skalne Miasto. Odwiedzenie obu z nich dostarczy bardzo wielu ciekawych wrażeń, a przepiękne widoki zostaną w naszej pamięci na długie, długie lata.


tekst na podstawie://www.kmbudpol.eisp.pl/?title=Adrszpachskie_Ska%C5%82y


Adrszpachskie Skały

Pokaż Ciekawe Miejsca na większej mapie
Teplickie Skały - Skalne Miasto
Adrszpachskie Skały lub Adršpašské Skály

Adrszpachskie Skały
Adršpašské Skály
Foto Galeria

Adrszpachskie Skały, Adršpašské Skály, Adršpašskoteplické Skály, Czeski Raj

Adrszpachskie Skały
Adršpašské Skály
Foto Galeria 2016

Adrszpachskie Skały

Adrszpachskie Skały
Adršpašské Skály
Foto Galeria Jesień 2019

Adrszpachskie Skały

Adrszpachskie Skały
Adršpašské Skály
Foto Galeria Jesień 2020