Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Wielbłądy we Wrześni


Pokaż Miejsca na większej mapielokalizacja
Wielbłądy we Wrześni
Foto Galeria

Park im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni położony jest w południowej części miasta. Jego południowo-zachodnią granicę stanowi rzeka Wrześnica, a północno-wschodnią Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2. Od strony zachodniej sąsiaduje z Zespołem Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących, a na krótkim odcinku, w pobliżu Wrzesińskiego Ośrodka Kultury, graniczy z ulicą Kościuszki. Powierzchnia parku wynosi 13,24 ha. Zarząd nad nim sprawuje Urząd Miasta i Gminy Września. Główne wejście znajduje się od strony centrum miasta, w przedłużeniu ulicy Harcerskiej. Z jednej strony “bramy parku” znajduje się eklektyczny pałac, z drugiej – pomnik Marii Konopnickiej i kilka pamiątkowych tablic poświęconych jej twórczości. Dawną przypałacową szopkę i oborę zamieszkują aktualnie wielbłądy, które wzbudzają sporą sensację wśród zwiedzających, szczególnie dzieci. W pobliżu zagrody znajduje się nowo wybudowany plac zabaw. Idąc aleją główną mijamy po lewej stronie najciekawszy eksponat przyrodniczy parku – stary, rozłożysty platan, dumnie królujący nad parkiem, o powstaniu którego opowiada legenda. W okolicach platana znajdują się liczne ławki, stanowiące miejsce spotkań młodzieży, zakochanych, matek z dziećmi oraz ludzi starszych, którzy chętnie spędzają czas w tym miłym i spokojnym miejscu. Park jest chętnie odwiedzany także przez uczniów wrzesińskich szkół, którzy chronią miejscowe kasztanowce przed żerującym na nich szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, grabiąc zalegające liście. W centralnej części parku znajduje się amfiteatr im. Anny Jantar, w którym odbywają się imprezy kulturalne i festyny. Ogólnie infrastruktura parku jest dobrze rozbudowana, oprócz licznych ławek rozstawionych na terenie całego parku, placu zabaw i amfiteatru kilkanaście metrów od parku znajduje się szalet miejski oraz duży bezpłatny parking.

Ÿród³o:http://www.parki.org.pl/parki-miejskie/park-im-dzieci-wrzesinskich-we-wrzesni
Wielbłądy we Wrześni