Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Podziemia Katedry GnieŸnieñskiej

Podziemia Katedry Gnieźnieńskiej
Foto Galeria 2018

Przy wieży północnej znajduje się wejście do podziemi katedry, gdzie oglądamy odkrywkę wykopalisk archeologicznych związanych ze świątynią. W podziemiach zachowały się relikty świątyń powstałych w X i XI w. w formach przedromańskich. Nie pozwalają one na jednoznaczne określenie kształtu pierwszej czy też kolejnych najstarszych budowli. Zobaczymy tu fragmenty posadzki z pierwotnej świątyni romańskiej, światynia ta byla miejscem koronacji pierwszych królów polskich. Dla ciekawości dodam tyle że fragment romańskiej posadzki z podziemi katedry spotkamy na banknocie 10zł. W podziemiach zobaczymy najstarszy w Polsce napis nagrobkowy z ok. 1006. Zachowały się tu również pozostałości paleniska kultowego, pochodzącego prawdopodobnie z VIII w.

Ÿród³o:http://www.polskiedzieje.pl/pozostale-artykuly/katedra-w-gnieznie.html
Zdjęcia z Podziemi Katedry Gnieźnieńskiej, Podziemia Katedry w Gnieźnie - Podziemna Trasa Turystyczna Fotorelacja

Pokaż Ciekawe Miejsca na większej mapie
Katedra w Gnieźnie - Bazylika prymasowska Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gnieźnie Foto Galeria 2018

Katedra w Gnieźnie

Podziemia Katedry Gnieźnieńskiej

Podziemia Katedry Gnieźnieńskiej
Foto Galeria 2007