Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com
Rodzinna Turystyka Aktywna -  Zdrach - Turystyczny Przewodnik po Polsce i nie tylko

Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia

Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia
Foto Galeria

KOPALNIA SOLI BOCHNIA - INNY WYMIAR ZWIEDZANIA
Niezwykła podróż w czasie rozpoczyna się w Bochni, położonej zaledwie 40 km na wschód od Krakowa. Znajdziemy tam najstarszą polską
kopalnię soli, która po blisko ośmiu wiekach eksploatacji zachwyca niepowtarzalnymi wyrobiskami, kaplicami, wykutymi w solnych skałach
oraz oryginalnymi rzeźbami solnymi. Dziś zwiedzanie bocheńskiej kopalni nabrało zupełnie innego wymiaru - solne podziemia, wzbogacone
o niespotykaną na skalę światową Podziemną Ekspozycję Multimedialną zapraszają w podróż przez historię soli od średniowiecza do
współczesności.
Trasa turystyczna w nowej, wzbogaconej formie pozwala na promowanie kopalni oraz historii powszechnej w niepraktykowany dotąd
sposób. Wycieczka po kopalni ma charakter podróży w czasie, rozpoczynającej się w czasach Bolesława Wstydliwego i księżnej Kingi.
Przewodnikom w opowiadaniu o historii kopalni pomagają polscy królowie, żupnicy genueńscy, a także duch Cystersa - mnicha z którego
zakonem wiąże się powstanie kopalni w Bochni. Ilustracją dla słów przewodnika są materiały filmowe wyświetlane w skali 1:1 na
wkomponowanych w naturalną scenografię holoekranach. Na trasie przygotowano słuchowiska przestrzenne, animacje, interaktywne
prezentacje oraz gry tematyczne. Na potrzeby projektu powstał także 17-minutowy film „Bochnia na szlaku handlowym średniowiecza”
wyreżyserowany przez Andrzeja Celińskiego - wybitnego dokumentalistę nominowanego do nagrody Oscara.
Ekspozycja wykorzystuje szereg zabiegów mnemotechnicznych ułatwiających zapamiętanie prezentowanych informacji. Treści
uszeregowane są w kolejności chronologicznej, dzięki czemu łatwiej zapamiętać oraz ukazać ciąg przyczynowo - skutkowy w zakresie
rozwoju techniki i czynników geopolitycznych, wpływających na zmiany w kopalni. Chronologia dodatkowo wzmocniona jest „obecnością” na
trasie polskich władców, jako symboli konkretnych epok i towarzyszących im wydarzeń. Z punktu widzenia szkolnego programu nauczania
ekspozycja ta stanowić może znakomity pretekst do przeprowadzenia zajęć w kopalni.
Wykorzystanie do prezentacji nowoczesnych technik, jak również innowacyjnych i w kilku przypadkach opatentowanych rozwiązań sprawia,
że przekaz jest zrozumiały i przyswajalny dla wszystkich zwiedzających, niezależnie od wieku. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom oraz
wykorzystaniu nowoczesnych technik multimedialnych prezentowany jest rozwój techniki górniczej na przestrzeni wieków, zawody górnicze
oraz podziemne żywioły, z jakimi zmagali się pracujący pod ziemią. Całość sprawia wrażenie, jakby normalne życie kopalni toczyło się tuż
obok zwiedzających.
Projekt Podziemnej Ekspozycji Multimedialnej zrealizowany został dzięki dotacji z Małopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na
lata 2007-2013.
Zwiedzanie kończy się pobytem w komorze Ważyn, znajdującej się na poziomie VI Sienkiewicz 250 m pod ziemią. Znajduje się tam boisko
sportowego, 140 m zjeżdżalnia oraz podziemna restauracja Ważynek, a także sklepik z pamiątkami oraz mini plac zabaw dla najmłodszych.
Czas pobytu w kopalni wynosi 2,5 godz. Opcjonalnie program można poszerzyć o niezwykłą przeprawę łodziami.

Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia
ul. Solna 2, 32-700 Bochnia
www.kopalniabochnia.pl
biuro@kopalniasoli.pl
tel. 14 615 36 36, fax. 14 615 36 38

Park Archeologiczny Osada VI Oraczy
Zapraszamy w niezwykłą podróż do przeszłości. Proponujemy Państwu połączenie zwiedzania najstarszej polskiej kopalni soli z wizytą w
znajdującym się nieopodal Parku Archeologicznym Osada VI Oraczy.

Zwiedzanie podziemi bocheńskiej kopalni soli to niezwykła wyprawa przez najpiękniejsze
i najciekawsze wyrobiska. Obejmują one unikatowe komory o charakterystycznym kształcie
i układzie geologicznym, surowe kaplice z pięknymi rzeźbami i malowidłami, a także narzędzia
i urządzenia górnicze, którymi posługiwano się przed wiekami. Dzięki jedynej w swoim rodzaju Podziemnej Ekspozycji Multimedialnej
zwiedzanie ma charakter podróży w czasie. W opowiadaniu
o historii przewodnikowi pomagają polscy królowie, żupnicy genueńscy a nawet duch cystersa - mnicha, z którego zakonem wiąże się
początek kopalni w Bochni.

Wszystkim tym, których zafascynowały uroki średniowiecza, proponujemy przedłużenie podróży
w czasie przez wizytę w znajdującym się nieopodal kopalni Parku Archeologicznym. Jest to rekonstrukcja wioski z XIII wieku,
przypominająca dawną osadę z czasów powstania Bochni. Drewniane chaty, wiejskie zagrody oraz rzemieślnicy prezentujący dawne
rzemiosła sprawią, że pobyt w Osadzie VI Oraczy ciekawie i nieszablonowo łączy niezwykłą lekcję historii z pobytem na świeżym powietrzu.
Łączny czas zwiedzania obu obiektów to około 3,5 - 4h.

Oferta skierowana do turystów indywidualnych i obowiązująca od 12 kwietnia do 31 sierpnia 2013 roku.

CENNIK:
Turyści indywidualni   
Bilet normalny 46 zł   
Bilet ulgowy 34 zł   
Bilet rodzinny   
2 + 1 115 zł   
2 + 2 130 zł   
2 + 3 145 zł   
1 + 3 125 zł

INFORMACJE PRAKTYCZNE:
·   główny szyb zjazdowy (Campi) mieści się przy ulicy Campi 15
·   przy szybie znajduje się bezpłatny parking dla samochodów osobowych i autokarów
·   zapraszamy do skorzystania z usług podziemnej restauracji Ważynek oraz bistro znajdującego się przy Parku      
    Archeologicznym
·   zwiedzanie kopalni jest możliwe według następujących ram czasowych
(Ustalenia obowiązują do 31.08.2013)
:
    od poniedziałku do piątku o godz. 9.30, 12.00, 14.30, 15.30
    sobota, niedziela: w godz. 10.15 -16.15 (co godzinę).
·   łączny czas zwiedzania kopalni i Parku Archeologicznego to około 3.5 h

materiał nadesłany przez Uzdrowisko Kopalnia Soli BochniaUzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia

Pokaż Ciekawe Miejsca na większej mapie