Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Sport - Krotoszyn na Starej Fotografii

Basen Krotoszyn
Basen w Krotoszynie
na Starych Fotografiach
Hokej w Krotoszynie na Starych Fotografiach
Hokej w Krotoszynie
na Starych Fotografiach
Żużel w Krotoszynie
Żużel w Krotoszynie
na Starych Fotografiach