Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com
Stanowisko Ogniowe nr3 Obiekt 202
Bunkier Morskich Tajemnic
13 BAS i Bateria H Laskowskiego
Foto Galeria rok 2011 i 2015
Stanowisko-Ogniowe-13-BAS-Hel-2016
Stanowisko-Ogniowe-13-BAS-Hel-2016
Stanowisko-Ogniowe-nr202-13-BAS-Bunkier-Morskich-Tajemnic-01
Stanowisko-Ogniowe-nr202-13-BAS-Bunkier-Morskich-Tajemnic-01
Stanowisko-Ogniowe-nr202-13-BAS-Bunkier-Morskich-Tajemnic-02
Stanowisko-Ogniowe-nr202-13-BAS-Bunkier-Morskich-Tajemnic-02
Stanowisko-Ogniowe-nr202-13-BAS-Bunkier-Morskich-Tajemnic-03
Stanowisko-Ogniowe-nr202-13-BAS-Bunkier-Morskich-Tajemnic-03
Stanowisko-Ogniowe-nr202-13-BAS-Bunkier-Morskich-Tajemnic-04
Stanowisko-Ogniowe-nr202-13-BAS-Bunkier-Morskich-Tajemnic-04
Stanowisko-Ogniowe-nr202-13-BAS-Bunkier-Morskich-Tajemnic-05
Stanowisko-Ogniowe-nr202-13-BAS-Bunkier-Morskich-Tajemnic-05
Stanowisko-Ogniowe-nr202-13-BAS-Bunkier-Morskich-Tajemnic-06
Stanowisko-Ogniowe-nr202-13-BAS-Bunkier-Morskich-Tajemnic-06
Stanowisko-Ogniowe-nr202-13-BAS-Bunkier-Morskich-Tajemnic-07
Stanowisko-Ogniowe-nr202-13-BAS-Bunkier-Morskich-Tajemnic-07
Stanowisko-Ogniowe-nr202-13-BAS-Bunkier-Morskich-Tajemnic-08
Stanowisko-Ogniowe-nr202-13-BAS-Bunkier-Morskich-Tajemnic-08
Stanowisko-Ogniowe-nr202-13-BAS-Bunkier-Morskich-Tajemnic-09
Stanowisko-Ogniowe-nr202-13-BAS-Bunkier-Morskich-Tajemnic-09
Stanowisko-Ogniowe-nr202-13-BAS-Bunkier-Morskich-Tajemnic-10
Stanowisko-Ogniowe-nr202-13-BAS-Bunkier-Morskich-Tajemnic-10
Stanowisko-Ogniowe-nr202-13-BAS-Bunkier-Morskich-Tajemnic-11
Stanowisko-Ogniowe-nr202-13-BAS-Bunkier-Morskich-Tajemnic-11
Stanowisko-Ogniowe-nr202-13-BAS-Bunkier-Morskich-Tajemnic-12
Stanowisko-Ogniowe-nr202-13-BAS-Bunkier-Morskich-Tajemnic-12
Stanowisko-Ogniowe-nr202-13-BAS-Bunkier-Morskich-Tajemnic-13
Stanowisko-Ogniowe-nr202-13-BAS-Bunkier-Morskich-Tajemnic-13
Stanowisko-Ogniowe-nr202-13-BAS-Bunkier-Morskich-Tajemnic-14
Stanowisko-Ogniowe-nr202-13-BAS-Bunkier-Morskich-Tajemnic-14
Stanowisko-Ogniowe-nr202-13-BAS-Bunkier-Morskich-Tajemnic-15
Stanowisko-Ogniowe-nr202-13-BAS-Bunkier-Morskich-Tajemnic-15
13 BAS i Bateria H Laskowskiego - Stanowisko Ogniowe nr3 Obiekt 202 Foto
13 BAS i Bateria H Laskowskiego - Stanowisko Ogniowe nr3 Obiekt 202 Foto
13 BAS i Bateria H Laskowskiego - Stanowisko Ogniowe nr3 Obiekt 202 Foto
13 BAS i Bateria H Laskowskiego - Stanowisko Ogniowe nr3 Obiekt 202 Foto
13 BAS i Bateria H Laskowskiego - Stanowisko Ogniowe nr3 Obiekt 202 Foto
13 BAS i Bateria H Laskowskiego - Stanowisko Ogniowe nr3 Obiekt 202 Foto
13 BAS i Bateria H Laskowskiego - Stanowisko Ogniowe nr3 Obiekt 202 Foto
13 BAS i Bateria H Laskowskiego - Stanowisko Ogniowe nr3 Obiekt 202 Foto
13 BAS i Bateria H Laskowskiego - Stanowisko Ogniowe nr3 Obiekt 202 Foto
13 BAS i Bateria H Laskowskiego - Stanowisko Ogniowe nr3 Obiekt 202 Foto
Stanowisko-Ogniowe-13-BAS-Hel-2016
Stanowisko-Ogniowe-13-BAS-Hel-2016
Stanowisko-Ogniowe-nr202-13-BAS-Bunkier-Morskich-Tajemnic-01
Stanowisko-Ogniowe-nr202-13-BAS-Bunkier-Morskich-Tajemnic-01
Stanowisko-Ogniowe-nr202-13-BAS-Bunkier-Morskich-Tajemnic-02
Stanowisko-Ogniowe-nr202-13-BAS-Bunkier-Morskich-Tajemnic-02
Stanowisko-Ogniowe-nr202-13-BAS-Bunkier-Morskich-Tajemnic-03
Stanowisko-Ogniowe-nr202-13-BAS-Bunkier-Morskich-Tajemnic-03
Stanowisko-Ogniowe-nr202-13-BAS-Bunkier-Morskich-Tajemnic-04
Stanowisko-Ogniowe-nr202-13-BAS-Bunkier-Morskich-Tajemnic-04
Stanowisko-Ogniowe-nr202-13-BAS-Bunkier-Morskich-Tajemnic-05
Stanowisko-Ogniowe-nr202-13-BAS-Bunkier-Morskich-Tajemnic-05
Stanowisko-Ogniowe-nr202-13-BAS-Bunkier-Morskich-Tajemnic-06
Stanowisko-Ogniowe-nr202-13-BAS-Bunkier-Morskich-Tajemnic-06
Stanowisko-Ogniowe-nr202-13-BAS-Bunkier-Morskich-Tajemnic-07
Stanowisko-Ogniowe-nr202-13-BAS-Bunkier-Morskich-Tajemnic-07
Stanowisko-Ogniowe-nr202-13-BAS-Bunkier-Morskich-Tajemnic-08
Stanowisko-Ogniowe-nr202-13-BAS-Bunkier-Morskich-Tajemnic-08
Stanowisko-Ogniowe-nr202-13-BAS-Bunkier-Morskich-Tajemnic-09
Stanowisko-Ogniowe-nr202-13-BAS-Bunkier-Morskich-Tajemnic-09
Stanowisko-Ogniowe-nr202-13-BAS-Bunkier-Morskich-Tajemnic-10
Stanowisko-Ogniowe-nr202-13-BAS-Bunkier-Morskich-Tajemnic-10
Stanowisko-Ogniowe-nr202-13-BAS-Bunkier-Morskich-Tajemnic-11
Stanowisko-Ogniowe-nr202-13-BAS-Bunkier-Morskich-Tajemnic-11
Stanowisko-Ogniowe-nr202-13-BAS-Bunkier-Morskich-Tajemnic-12
Stanowisko-Ogniowe-nr202-13-BAS-Bunkier-Morskich-Tajemnic-12
Stanowisko-Ogniowe-nr202-13-BAS-Bunkier-Morskich-Tajemnic-13
Stanowisko-Ogniowe-nr202-13-BAS-Bunkier-Morskich-Tajemnic-13
Stanowisko-Ogniowe-nr202-13-BAS-Bunkier-Morskich-Tajemnic-14
Stanowisko-Ogniowe-nr202-13-BAS-Bunkier-Morskich-Tajemnic-14
Stanowisko-Ogniowe-nr202-13-BAS-Bunkier-Morskich-Tajemnic-15
Stanowisko-Ogniowe-nr202-13-BAS-Bunkier-Morskich-Tajemnic-15
13 BAS i Bateria H Laskowskiego - Stanowisko Ogniowe nr3 Obiekt 202 Foto
13 BAS i Bateria H Laskowskiego - Stanowisko Ogniowe nr3 Obiekt 202 Foto
13 BAS i Bateria H Laskowskiego - Stanowisko Ogniowe nr3 Obiekt 202 Foto
13 BAS i Bateria H Laskowskiego - Stanowisko Ogniowe nr3 Obiekt 202 Foto
13 BAS i Bateria H Laskowskiego - Stanowisko Ogniowe nr3 Obiekt 202 Foto
13 BAS i Bateria H Laskowskiego - Stanowisko Ogniowe nr3 Obiekt 202 Foto
13 BAS i Bateria H Laskowskiego - Stanowisko Ogniowe nr3 Obiekt 202 Foto
13 BAS i Bateria H Laskowskiego - Stanowisko Ogniowe nr3 Obiekt 202 Foto
13 BAS i Bateria H Laskowskiego - Stanowisko Ogniowe nr3 Obiekt 202 Foto
13 BAS i Bateria H Laskowskiego - Stanowisko Ogniowe nr3 Obiekt 202 Foto